ISO 31000 – System zarządzania ryzykiem (Risk management)

Jak uzyskać certyfikat ISO 31000?

Należy wdrożyć System Zarządzania Ryzykiem zgodny z ISO 31000 oraz poddać się procesowi certyfikacji (audytowi certyfikującemu) w jednostce certyfikującej.

Kroki do wdrożenia ISO 31000 z IKMJ:

Krok 1: Darmowy audyt wstępny i wycena wdrożenia (i certyfikacji)
Krok 2: Opracowanie i wdrożenie dokumentacji systemu zarządzania ryzykiem
Krok 3: Opracowanie i wdrożenie schematu zarządzania i nadzoru nad incydentami
Krok 4: Szkolenie Menadżerów Ryzyka ISO 31000 i Audytorów Wewnętrznych ISO 31000
Krok 5: Audyty systemu zarządzania ryzykiem
Krok 6: Działania korygujące i zapobiegawcze
Krok 7: Gwarancja uzyskania certyfikatu
Krok: 8: Asysta podczas audytu certyfikującego SZBI

Certyfikat ISO 31000 można uzyskać w czasie 1 do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia wdrożenia.

Personel IKMJ opracuje wszystkie niezbędne dokumenty samodzielnie i przedstawi Ci je do akceptacji.
To Ty decydujesz, z których kroków wdrożenia chcesz skorzystać!

Zalety posiadania Certyfikatu ISO 31000

  • Prestiżowy certyfikat,
  • Zwiększenie wartości marki,
  • Zwiększenie efektywności pracy,
  • Racjonalizacja ponoszonych kosztów OC,
  • Identyfikacja ryzyk biznesowych i ich minimalizacja,
  • Minimalizacja ryzyka nie dostarczenia produktu, nie wykonania usługi,
  • Ochrona zasobów firmy – zwiększenie bezpieczeństwa wewnętrznego,
  • Spełnienie wymagań światowych koncernów w zakresie bezpieczeństwa.

Warto przemyśleć sprawę wdrożenia ISO 31000, ponieważ poza wszystkimi innymi zaletami systemu, staje się on standardem wśród przedsiębiorstw liczących się na rynku.

Integracja SZJ, bezpieczeństwa informacji i zarządzania ryzykiem.

Bodźcem do wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem może być łatwość zintegrowania go z systemem zarządzania jakością wg ISO 9001  oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001 i system zarządzania ciągłością działania ISO 22301, których jest naturalnym uzupełnieniem. Struktura norm: ISO 9001, ISO 27001 i ISO 22301 jest bardzo podobna do ISO 31000, a ich wymagania są zbieżne i wzajemnie się uzupełniają, co znacznie ogranicza koszty wdrożenia. Wdrożenie systemu zarządzania jakością, systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, systemu zarządzania ciągłością działania i systemu zarządzania ryzykiem jest także punktem wyjścia do spełnienia wymagań GIODO

Ile kosztuje wdrożenie i certyfikat ISO 31000?

Poznaj szacunkowy koszt wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem zgodnego z normą ISO 31000

Bezpłatna wycena certyfikatu ISO 31000

Chcesz uzyskać wiążącą ofertę na wdrożenie ISO 31000 i poznać koszt certyfikatu ISO 31000?

Scroll to Top