EN 15085 System zarządzania jakością spawania pojazdów szynowych

Dlaczego norma PN-EN 15085?

Proces globalizacji rynku i konieczność wprowadzenia ujednoliconych wymagał rynku to podstawy na których zbudowano składającą się z pięciu części normę EN 15085 Kolejnictwo. Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych:

 • Część 1- Postanowienia ogólne
 • Część 2- Wymagania dotyczące jakości i certyfikacja zakładów spawalniczych
 • Część 3- Wymagania konstrukcyjne
 • Część 4- Wymagania produkcyjne
 • Część 5- Kontrola, badania i dokumentacja

Zapewnienie właściwego nadzoru w procesie produkcji pojazdów szynowych lub ich części, a szczególnie podczas prowadzenia procesów spawalniczych to gwarancja bezpieczeństwa późniejszych użytkowników. To od właściwej technologii i właściwego wykonania wyrobu zależy bezpieczeństwo pasażerów.

Kto i dlaczego powinien wdrożyć wymagania PN-EN 15085?

Norma PN-EN 15085 dedykowana jest w szczególności do: wytwórców pojazdów szynowych i producentów części składowych dla pojazdów szynowych stosujących procesy spawalnicze; organizacji świadczących usługi spawalnicze dla kolejnictwa; firmy prowadzące remonty pojazdów szynowych i ich części.

Zatem wymagania normy PN-EN 15085 wdrożyć powinien każdy chcący liczyć się na rynku kolejowym wytwórca, chcący wykazać, że Jego wyroby czy usługi spełniają stawiane im wymagania.

Wdrożenie i certyfikacja wymagań normy PN-EN 15085 to przepustka  do uczestnictwa w rynku; to zwiększenie uznania i wiarygodności w oczach odbiorców; to zapewnienie, że wymagania stawiane wyrobom są dla wytwórcy zrozumiałe i w pełni je potrafi spełnić; to wykazanie że procesy począwszy od projektu aż do przekazania wyrobu Klientowi są w pełni nadzorowane; to wykazanie właściwego doboru i przebiegu procesów spawania, to zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników naszych wyrobów.

Kroki wdrożenia EN 15085

Wdrożenie systemu wg wymagań normy PN-EN 15085: Kolejnictwo. Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych:

 • Krok 1: Darmowy audyt wstępny, ustalenie zakresu systemu i wycena wdrożenia
 • Krok 2: Szkolenia kluczowego personelu z wymagań norm PN-EN ISO 3834 oraz PN-EN15085
 • Krok 3: Opracowanie dokumentacji systemowej (w przypadku gdy wdrożono już System Zarządzania Jakością wg ISO 9001 i/lub PN-EN ISO 3834 – proponujemy integrację systemów)
 • Krok 3: Doradztwo i pomoc w uzyskaniu niezbędnych uznań technologii spawania
 • Krok 4: Doradztwo i pomoc w zakresie uzyskania wymaganych uprawnień i kompetencji personelu
 • Krok 5: Wdrożenie wymagań zgodnie z opracowaną dokumentacją
 • Krok 6: Audyt funkcjonowania systemu
 • Krok 7: Działania korygujące i zapobiegawcze
 • Krok 8: Gwarancja uzyskania certyfikatu PN-EN 15085
 • Krok 9 (opcja): Systematyczny serwis wdrożonego sytemu

Korzyści z SERWISU systemu?

By system był skuteczny i przynosił oczekiwane korzyści już na etapie wdrożenia organizacja musi wytypować osoby odpowiedzialne za nadzór nad jego wdrożeniem, funkcjonowaniem i rozwojem. Osoba(osoby) ta powinna posiadać właściwe kompetencje oraz odpowiednie usytuowanie w schemacie organizacji. Najczęściej wiąże się to z przyjęciem przez tych pracowników dodatkowych obowiązków związanych z wdrażaniem i nadzorowaniem funkcjonowania systemu. W wielu wypadkach tak przydzielone obowiązki wykraczają poza ustalony 8 godziny dzień pracy. Deficyt czasu osób odpowiedzialnych za działania systemowe to przyczyna wielu niezgodności występujących w jego funkcjonowaniu.

Dlatego też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, oferujemy pomoc w nadzorze nad prawidłowym funkcjonowaniem oraz doskonaleniem wdrożonego systemu.

Zakres usługi dostosowany do indywidualnych potrzeb.

W ramach usługi oferujemy między innymi:

 • nadzorowanie dokumentacji systemowej i zmian w funkcjonowaniu systemu
 • szkolenia personelu
 • pomoc w planowaniu i przeprowadzaniu audytów wewnętrznych
 • pomoc w planowaniu i realizacji działań korygujących i zapobiegawczych
 • wsparcie podczas audytów stron zewnętrznych (Klientów, jednostek certyfikujących)

Potrzebujesz serwisu systemu?

Nasz specjalista w zakresie spawalnictwa z wieloletnim doświadczeniem w branży spawalniczej z pewnością pomoże Ci doskonalić Twój system jakości spawania zgodny z EN 15085.

Ile kosztuje wdrożenie i certyfikat PN-EN 15085?

Poznaj szacunkowy koszt wdrożenia systemu zarządzania jakością spawania pojazdów szynowych zgodnego z normą PN-EN 15085

Bezpłatna wycena certyfikatu PN-EN 15085

Chcesz uzyskać wiążącą ofertę na wdrożenie PN-EN 15085 i poznać koszt certyfikatu PN-EN 15085?

Zobacz pozostałe usługi i produkty PN-EN 15085/ISO

Scroll to Top