certyfikat ISO 9001

Certyfikat ISO 9001

 

Wdrożenie i Audyt systemu zarządzania jakością. 

Potrzebujesz certyfikat ISO 9001? Masz ograniczony budżet?
A może chcesz poprawić wydajność i rentowność swojej firmy?

Możesz wdrożyć system samodzielnie lub korzystając z naszej pomocy.
Sprawdź jak wdrożyć system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001 i zdobyć certyfikat ISO 9001!

Zobacz też:
Szkolenia ISO 9001

Dlaczego warto wdrożyć ISO 9001:2015?

  • Aby każdy z uczestników Firmy dokładnie znał swoje miejsce i zakres zadań jakie ma wykonywać
  • Aby każdy z uczestników Firmy z własnej inicjatywy podejmował działania zmierzające do zaspokojenia potrzeb klienta i udoskonalenia naszego przedsiębiorstwa (oczywiście w sposób kontrolowany)
  • Aby każdy Klient, który do nas przychodzi dostawał dokładnie to czego potrzebuje (z naszej oferty)
  • Aby wyeliminować zasadne reklamacje i działania, które zmuszają nas do ponoszenia dodatkowych kosztów
  • Aby maksymalnie uprościć przebieg informacji.
  • Aby ograniczyć ilość generowanych przez firmę dokumentów do minimum

Kroki uzyskania certyfikatu ISO 9001 z IKMJ

KROK 1: Audyt wstępny

Przeprowadzenie audytu wstępnego (Mapowanie procesów) i określenie zachodzących procesów,
określenie przebiegu każdego z procesów (kto/co/jaki dokument), pod kątem wymagań normy ISO 9001.

KROK 2: Opracowanie dokumentacji

Opracowanie dokumentacji zgodnie z zakresem projektu i przesłanie do Zleceniodawcy.
Omówienie opracowanej dokumentacji i uwag do niej. Ustalenie ostatecznej wersji opracowanej dokumentacji i przekazanie jej do Zleceniodawcy

KROK 3: Szkolenia ISO 9001

Podstawy systemu – wymagania normy ISO 9001. W ramach szkolenia omawiane są wymagania normy oraz wymagania w zakresie certyfikacji systemu. Szkolenie dla audytorów, kierowników. Szkolenie po zdanym egzaminie daje uprawnienia Pełnomocnika ds. jakości.
Zarządzanie kontekstem organizacji i ryzykiem. Omawiane są zasady szacowania ryzyka, działania odnoszące się do ryzyk, integracja działań z systemem zarządzania jakością, systematyczne podejście do ryzyk w odniesieniu do norm ISO 9001 i ISO 31000. Szkolenie dla audytorów, kierowników.
Audytor wewnętrzny. Omawiane są zasady audytowania firmy na zgodność z normą ISO 9001 oraz ISO 19011. Po zdanym egzaminie można uzyskać uprawnienia Audytora Wewnętrznego ISO 9001
Praca w systemie. W ramach szkolenia omawiane są zasady pracy w procesach
Szkolenie dla pracowników liniowych i administracji.

KROK 4: Wdrożenie dokumentacji ISO 9001

Rozpowszechnienie dokumentacji systemu wśród członków organizacji przez Szefa Projektu oraz Właścicieli Procesów.

KROK 5: Audyt wewnętrzny systemu

Przeprowadzenie audytu wewnętrznego na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001 przez zespół audytowy.

KROK 6: Działania korygujące i zapobiegawcze

Przeprowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych względem procesów, w których wykryto niezgodności podczas audytu.

KROK 7: Gwaranacja

Udzielenie GWARANCJI przejścia pozytywnie audytu certyfikującego.

KROK 8: Asysta podczas audytu certyfikującego ISO 9001

Asysta IKMJ podczas audytu ze strony akredytowanej jednostki certyfikującej, pomoc w kwestiach, z którymi Klient może mieć kłopot ze względu na specyficzny język audytu.

Certyfikat ISO 9001 można uzyskać w czasie od 2 tygodni do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia wdrożenia. Na czas uzskania certyfikatu wpływa przede wszystkim rozmiar firmy (ilość lokalizacji, liczba osób zatrodnionych i złożoność procesów). Nie bez znaczenia pozostaje jednak zaangażowanie personelu i intensywaność prac wdrożeniowych oraz wybór jednostki certyfikującej.

 Personel IKMJ opracuje wszystkie niezbędne dokumenty samodzielnie i przedstawi Ci je do akceptacji.
To Ty decydujesz, z których kroków wdrożenia chcesz skorzystać i ile zapłacisz za swój system.

Ile kosztuje wdrożenie i certyfikat ISO 9001?

Poznaj szacunkowy koszt wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001

Bezpłatna wycena certyfikatu ISO 9001

Chcesz uzyskać wiążącą ofertę na wdrożenie ISO 9001 i poznać koszt certyfikatu ISO 9001?

certyfikat ISO 9001

Zobacz pozostałe usługi i produkty ISO 9001

Baza wiedzy – wszystko o ISO 9001

Zobacz więcej w temacie ISO 9001

Zobacz też pozostałe nasze artykuły odnośnie wdrożenia ISO 9001 i certyfikacji ISO!

Scroll to Top