WPQR

Uzyskanie protokołu WPQR – potwierdzenie poprawności wstępnej instrukcji technologicznej spawania

Kwalifikowanie technologii spawania to procedura, która ma na celu sprawdzenie czy producent posiada wystarczające kwalifikacje niezbędne do zrealizowania prac spawalniczych z wykorzystaniem dostępnych instrukcji technologicznych spawania WPS. Określa ono również, czy złącza próbne wykonane na podstawie tych instrukcji spełniają stawiane im wymagania jakościowe określone w odpowiednich normach.

Wytwórca chcący przeprowadzić procedurę kwalifikowania technologii spawania powinien przygotować wstępną instrukcję technologiczną spawania pWPS wykorzystywaną do wykonania złączy próbnych. Złącza próbne wykonywane są z udziałem strony trzeciej – egzaminatora akredytowanej jednostki certyfikującej.

Proces kwalifikowania technologii spawania uwzględnia warunki produkcyjne wytwórcy, a zakwalifikowana już technologia spawania utrzymuje swoją ważność wyłącznie wtedy, gdy wytwórca zachowuje warunki technologiczne i organizacyjne, jakie były zapewnione podczas wykonywania złączy próbnych i pozwoliły pozytywnie zakwalifikować badaną technologię spawania. Utrzymanie takiego poziomu jakości jest możliwe poprzez wdrożenie w zakładzie produkcyjnym specjalizującym się w produkcji metalowych elementów spawanych  zintegrowanego systemu zapewniania jakości w spawalnictwie zgodnie z odpowiednią częścią ISO 3834. Normy dotyczące systemów zarządzania jakością ze względu na specyfikę procesów spawalniczych, określają je jako procesy specjalne. Aby zostały spełnione ich pełne lub standardowe wymagania producenci zobowiązani są stosować kwalifikowane instrukcje technologiczne spawania.

RÓŻNE DROGI KWALIFIKOWANIA TECHNOLOGII SPAWANIA
KWALIFIKOWANIE TECHNOLOGI SPAWANIANORMA
Kwalifikowanie na podstawie pełnego badania technologii spawaniaISO 15614
Kwalifikowanie na podstawie zbadanych materiałach dodatkowychISO 15610
Kwalifikowanie w oparciu o wcześniej nabyte doświadczenie w spawaniuISO 15611
Kwalifikowanie przez uzyskanie standardowej technologii spawaniaISO 15612
Kwalifikowanie w oparciu o przedprodukcyjne badanie technologii spawaniaISO 15613

Nasza usługa

Oferujemy kompleksową pomoc w uzyskaniu kwalifikowanej technologii spawania, która obejmuje stworzenie niezbędnych dokumentów, przeprowadzenie badań oraz uzyskanie certyfikatu spełniającego wymagania międzynarodowych norm i dyrektyw.

Ile kosztuje wdrożenie i certyfikacja ISO ?

Poznaj szacunkowy koszt wdrożenia systemów ISO

Bezpłatna wycena certyfikatów ISO

Chcesz uzyskać wiążącą ofertę na wdrożenie systemów ISO i poznać koszt certyfikacji norm ISO?

Zobacz pozostałe usługi i produkty ISO

Scroll to Top