Certyfikat AQAP

Wdrożenie i certyfikat AQAP systemu zarządzania jakością dla dostawców wojska

Co to AQAP?

Państwa NATO normach do systemów zaopatrywania sił zbrojnych państw członkowskich poprzez opracowanie i opublikowanie porozumienia standaryzacyjnego STANAG 4107. “Wzajemna akceptacja procesów rządowego zapewnienia jakości oraz stosowania sojuszniczych publikacji zapewnienia jakości AQAP”.

AQAP – (Allied Quality Assurance Publication)to standaryzacyjna seria publikacji dotycząca jakości dla dostawców sił zbrojnych. Opublikowana została jako porozumienie standaryzacyjne STANAG 4107 przez państwa NATO i dotyczy jakości wyrobu końcowego. Certyfikat AQAP dowodzi, że dostawca zapewnia obiektywną kontrolę, a produkt jest zgodny z wymogami umowy.
W skład AQAP wchodzą:

 • AQAP 2110:2016– „Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji” – zawiera wymagania ISO 9001.
 • AQAP 2210:2015 – „Wymagania uzupełniające NATO do AQAP 2110 dotyczące zapewnienia jakości oprogramowania” – nie zawiera wymagań ISO 9001, rozszerzenie wymagań AQAP 2110 o wymagania jakościowe zastosowanego w wyrobie oprogramowania
 • AQAP 2310:2017 – „Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości dla dostawców przemysłu lotniczego, kosmicznego i obronnego” – nie zawiera wymagań EN/AS 9100, rozszerzenie wymagań EN/AS 9100 o wymagania jakościowe dla dostawców przemysłu lotniczego, kosmicznego i obronnego
 • AQAP 2105:2019 – „Wymagania NATO dotyczące planów jakości” – nie zawiera wymagań ISO 9001, dotyczy planów jakości dla wyrobu końcowego
 • AQAP 2131:2017 – „Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości dla kontroli końcowej i badań” – nie zawiera wymagań ISO 9001 i dotyczy kontroli jakości końcowego wyrobu

Kto powinien uzyskać certyfikat AQAP?

Nie ma wymogu prawnego, aby dostawca wojska, niezależnie czy działa w branży budowlanej, spożywczej, zbrojeniowej, czy usługowej – musiał posiadać certyfikat AQAP. Jednak w wojskowych specyfikacjach przetargowych na ogół występuje wymóg posiadania certyfikatu AQAP. Najczęściej SIWZ wspominają o AQAP 2130.

Jak uzyskać certyfikat AQAP?

Należy wdrożyć system AQAP i zgłosić się do Centrum Certyfikacji Jakości i poddać się audytowi certyfikującemu AQAP. Audyt wygląda podobnie jak przy certyfikacji ISO 9001

Korzyści z posiadania certyfikatu AQAP

 • Międzynarodowy Certyfikat i zwiększenie wartości marki
 • Zwiększenie efektywności pracy poprzez jasność odpowiedzialności i kompetencji
 • Zwiększenie zaufania klientów
 • Racjonalizacja kosztów ze względu na kładzenie większego nacisku na nadzór nad produktem niezgodnym
 • Skrócenie czasu adaptacji nowych pracowników i dostawców
 • Spełnienie wymagań światowych koncernów w zakresie jakości i bezpieczeństwa
 • Minimalizacja ryzyka wykonania złej usługi
 • Stała jakość i powtarzalność produktów i usług
 • Poprawa czasu życia produktu/usługi

Wymagania AQAP należy dostosować do Twojej Firmy!
Nie Firmę do wymagań normy AQAP!

Kroki wdrożenia AQAP z IKMJ

Krok 1:

Audyt wstępny AQAP i wycena wdrożenia systemu zarządzania jakością AQAP

Krok 2

Opracowanie dokumentacji systemu zarządzania zgodnej z odpowiednimi wymaganiami AQAP

Krok 3

Szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem i niezawodnością, wymagań polityki NATO, wymagań jakościowych

Krok 4

Audyty Systemu Zarządzania

Krok 5

Asysta podczas audytu certyfikującego

Ile kosztuje AQAP?

W zależności od rozmiarów organizacji i zakresu działalności wdrożenie i certyfikat AQAP może kosztować od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

 Personel IKMJ opracuje wszystkie niezbędne dokumenty samodzielnie i przedstawi Ci je do akceptacji.
To Ty decydujesz, z których kroków wdrożenia chcesz skorzystać.

Lub skorzystaj z kalkulatora wdrożenia AQAP i poznaj ramowe koszty wdrożenia AQAP

Ile kosztuje wdrożenie i certyfikat AQAP?

Poznaj szacunkowy koszt wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z normą AQAP

Bezpłatna wycena certyfikatu AQAP

Chcesz uzyskać wiążącą ofertę na wdrożenie AQAP i poznać koszt certyfikatu AQAP?

certyfikat ISO 9001

Zobacz pozostałe usługi i produkty AQAP

Zajrzyj do naszej bazy wiedzy:

Scroll to Top