Akredytacja organizatorów badań biegłości ISO/IEC 17043

ISO/IEC 17020

 

Kto powinien wdrożyć system zarządzania jakością u organizatora badań biegłości?

Jeżeli chcesz być uznawanym międzynarodowo organizatorem badania biegłości, MUSISZ uzyskać akredytację na zgodność z ISO/IEC 17043

Dzięki Akredytacji ISO/IEC 17043 Ty jako Organizator Badań Biegłości uzyskasz międzynarodową wiarygodność!

Akredytacja, czyli zdobycie globalnego certyfikatu rzetelności organizowanych badań biegłości jest kwestią prestiżową dla każdego organizatora badań biegłości i organizatora porównań międzylaboratoryjnych.

Organizator badań biegłości wdrażający system oparty na normie ISO/IEC 17043 wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów. Norma ISO/IEC 17043 jest przeznaczona do stosowania przez organizatora badań biegłości, który poprzez wdrożenie systemu zarządzania potwierdza kompetencje organizowanych badań biegłości dla metod badawczych i wzorcujących.
Spełnienie tych wymagań umożliwia uzyskanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacyjnego.

Jak uzyskać akredytację ISO/IEC 17043?

Bezpłatna wycena kosztów

Nic prostszego! Należy wdrożyć System Zarządzania Jakością dla Organizatora badań biegłości oraz poddać się audytowi akredytującemu!
Nasz Instytut udziela  gwarancji na pozytywne przejście audytu akredytującego. Ze względu na specyficzny język normy możemy też dodatkowo asystować podczas akredytacji.

Ile kosztuje akredytacja jednostki inspekcyjnej ISO/IEC 17043?

Wdrożenie systemu zarządzania jakością u organizatora badań biegłości, spełniającego wymagania normy ISO/IEC 17043, buduje fundament, na którym można się bezpiecznie rozwijać.
Do całości kosztów uzyskania akredytacji należy zaliczyć: koszt wdrożenia SZJ, nakłady związane z zapewnieniem ciągłości metrologicznej oraz koszty audytu akredytującego. Koszty akredytacji organizatora badań biegłości wg ISO/IEC 17043 zwykle oscylują wokół kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Korzyści z akredytacji organizatora badań biegłości wg ISO/IEC 17043:

  • PRESTIŻ – certyfikaty, sprawozdania z badań i raporty z kontroli wydawane przez akredytowane w PCA jednostki certyfikujące, inspekcyjne i laboratoria są uznawane globalnie (IAF MRA i ILAC MRA),
  • ZAUFANIE KLIENTA – akredytacja jest obiektywnym dowodem na to, że jednostka certyfikujące działają zgodnie z najlepszą praktyką jak również jest istotnym argumentem przy wyborze dostawców na rynku krajowym i międzynarodowym,
  • WIARYGODNE I PRECYZYJNE WYNIKI OCEN ANALIZ I BADAŃ – dzięki akredytacji możliwe są wiarygodne i precyzyjne wyniki ocen, analiz oraz badań,
  • UDZIAŁ BADAŃ W DECYZJACH – akredytowane podmioty dostarczają wiarygodnych informacji, na podstawie, których mogą być podjęte decyzje,
  • WZMOCNIENIE POZYCJI RYNKU – akredytacja może posłużyć, jako środek umożliwiający dostęp do rynków eksportowych w Europie, USA, Kanadzie, Japonii i innych krajach świata – w myśl zasady „badany lub certyfikowany raz – wszędzie akceptowany”,
  • LEPSZA ORGANIZACJA PRACY – akredytacja zapewnia precyzyjne pomiary i badania przeprowadzane zgodnie z najlepszą praktyką, ogranicza liczbę wyrobów wadliwych, obniża koszty kontroli i produkcji oraz umożliwia wdrażanie innowacyjnych rozwiązań,
  • Dostosowanie do prawodawstwa Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej,
  • Zwiększenie dostępności środków pomocowych z UE (dotacje, kredyty).

Zobacz też Szkolenia:
Organizator badań biegłości
Szacowanie niepewności pomiaru
i spójność pomiarowa

 
 
 
 
 

Scroll to Top