Oferty Pracy

 

Program franchisingowy IKMJ

 

Program franchisingowy IKMJ dla Handlowców, Projektantów Procesów (Konsultantów), Audytorów, Trenerów

Program jest kierowany do:

 1. osób pragnących rozpocząć prace w branży doradczej
 2. samodzielnych konsultantów pragnących znaleźć stabilizację zawodową oraz zapewnić stały rozwój swoich kompetencji
 3. pełnomocników systemów jakości, środowiska, BHP oraz audytorów wewnętrznych

Franczyzobiorcą może być dowolna osoba fizyczna lub prawna, posiadająca pełną zdolność do podejmowania czynności cywilnoprawnych.

Jak przystąpić do programu?
W celu przystąpienia do programu Franczyzowego należy:

 1. przesłać CV z wykazem: zdobytych klientów, przeprowadzonych wdrożeń, audytów i szkoleń (ilość i temat)
 2. poddać się weryfikacji kompetencji
 3. podpisać umowę franczyzową
 4. przyswoić procedury postępowania IKMJ
 5. poddać się weryfikacji kompetencji procedur wewnętrznych IKMJ.

FRANCZYZOBIORCA OTRZYMUJE OD INSTYTUTU:

1. W zakresie pozyskiwania klientów (rola Handlowca):

 • produkty dostosowane do potrzeb Klientów
 • markę jednostki doradczej z ponad 15 letnim doświadczeniem
 • wsparcie merytoryczne w zakresie: doboru produktów, doboru produktów uzupełniających, technik doradczych, szkoleniowych i audytorskich
 • bazę wiedzy z zakresu: zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem, zarządzania bezpieczeństwem, zarządzania ryzykiem i inne
 • opiekę mentora ze strony Instytutu
 • profesjonalne wsparcie w zakresie marketingu i reklamy
 • profesjonalne materiały marketingowe i handlowe
 • narzędzia: do śledzenia relacji z klientem, do przygotowania ofert, do prowadzenia spotkań handlowych i prezentacji

Przy dobrych wynikach możliwy rozwój zawodowy w rolach:

 • Projektanta Procesów
 • Trenera
 • Audytora wewnętrznego
 • Audytora globalnej jednostki certyfikującej

2. W zakresie realizacji projektów (rola Projektanta Procesów, Trenera, Audytora):

 • produkty dostosowane do potrzeb Klientów
 • markę jednostki doradczej z ponad 15 letnim doświadczeniem
 • klientów do realizacji projektów: doradczych, wdrożeniowych, audytorskich, szkoleniowych
 • doświadczenie jako Projektant Procesów, Audytor, Trener w systemach zarządzania
 • wsparcie merytoryczne w zakresie: usług doradczych, usług wdrożeniowych, audytów, szkoleń
  Dzięki dużemu doświadczeniu w zakresie systemów zarządzania opartych o normy ISO oraz inne systemy, jakie posiada stały personel IKMJ, Franczyzobiorca otrzymuje dostęp do: praktycznej wiedzy i rozwiązań wypracowanych w przeciągu 14 lat działania Instytutu, opartych o nowe technologie informatyczne oraz rozwiązania w zakresie modelowania procesów w organizacjach, zarządzanie komunikacją, czasem, wiedzą i inne.
 • bazę wiedzy z zakresu: zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem, zarządzania bezpieczeństwem, zarządzania ryzykiem i inne
 • opiekę mentora ze strony Instytutu,
 • narzędzia w postaci: rozwiązań technologicznych w zakresie systemów zarządzania, rozwiązania w zakresie zarządzania wiedzą
 • objęcie projektu gwarancją na pozytywną certyfikację w dowolnej jednostce certyfikującej dla systemów zarządzania opartych o normy i standardy, między innymi:
  ISO 14001 – Systemy Zarządzania Środowiskiem,
  ISO 27001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
  ISO 9001 – Systemem Zarządzania Jakością,
  ISO/TS 16949 – System Zarządzania Jakością w Motoryzacji,
  OHSAS 18001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy,
  SA 8000 – System Odpowiedzialności Społecznej,
  SCC/VCA – System Zdrowie, Środowisko, Bezpieczeństwo wg standardu,
  TL 9000 – System Zarządzania Jakością w Telekomunikacji,
  Inne
 • objęcie projektu gwarancją na pozytywną akredytację w Polskim Centrum Akredytacji dla systemów zarządzania opartych o normy i standardy, między innymi:
  ISO/IEC 15189 – Systemem Zarządzania Jakością w Laboratoriach Medycznych,
  ISO/IEC 17025 – Systemem Zarządzania Jakością w Laboratoriach Badawczych lub Wzorcujących,
  Inne.

3. W zakresie stałej i efektywnej współpracy z Instytutem możliwość rozwoju poprzez:

 • nabywanie nowych doświadczeń
 • występowanie w rolach Projektantów Procesów, Audytorów i Trenerów
 • możliwość tworzenia i publikowania w portalu o dużej oglądalności publikacji naukowych i popularnonaukowych
 • dostęp do wyników badań naukowych w zakresie zarządzania
 • możliwość udziału w badaniach naukowych w zakresie zarządzania
 • możliwość podnoszenia kompetencji poprzez udział w profesjonalnych szkoleniach oraz udział w nowych rodzajach wdrożeń jako obserwator
 • możliwość pracy jako audytor w jednostce certyfikującej

FRANCZYZOBIORCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ WOBEC INSTYTUTU DO:

 1. Niepodejmowania działań konkurencyjnych w ramach obsługiwanych Klientów w trakcie trwania umowy oraz po jej zakończeniu.
 2. Niewykorzystywania udostępnionych narzędzi do działań konkurencyjnych wobec Instytutu w trakcie trwania umowy oraz po jej zakończeniu.
 3. Przeprowadzenie nieodpłatnie jednego szkolenia tematycznego na rzecz Instytutu w ciągu roku kalendarzowego.
 4. Napisania nieodpłatnie jednego artykułu branżowego na rzecz Instytutu w ciągu roku kalendarzowego.

WYMAGANIA WOBEC FRANCZYZOBIORCY:

 1. Samochód osobowy w wizualnie dobrym stanie.
 2. Laptop lub komputer stacjonarny.
 3. Strój służbowy schludny zgodny z zasadami biznesowymi.
 4. Znajomość co najmniej dwóch z zagadnień związanych z:
  • EMAS – Systemy Zarządzania Środowiskiem,
  • ISO 14001 – Systemy Zarządzania Środowiskiem,
  • ISO 27001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
  • ISO 9001 – Systemem Zarządzania Jakością,
  • ISO/IEC 15189 – Systemem Zarządzania Jakością w Laboratoriach Medycznych,
  • ISO/IEC 17025 – Systemem Zarządzania Jakością w Laboratoriach Badawczych lub Wzorcujących,
  • ISO/TS 16949 – System Zarządzania Jakością w Motoryzacji,
  • OHSAS 18001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy,
  • SA 8000 – System Odpowiedzialności Społecznej,
  • SCC/VCA – System Zdrowie, Środowisko, Bezpieczeństwo wg standardu,
  • TL 9000 – System Zarządzania Jakością w Telekomunikacji,
  • Oznaczeń CE.
 5. Znajomość podstaw prowadzenia biznesu, a w szczególności:
  • Zasad zarządzania procesowego,
  • Zasad zarządzania przez cele,
  • Zarządzanie ogólne,
  • Podstaw ekonomii i finansów,
  • Podstaw marketingu,
  • Podstaw psychologii zarządzania i socjologii,
  • Podstaw statystyki i ekonometrii.

ZADANIA FRANCZYZOBIORCY:

Franczyzobiorca może występować w jednej lub kilku z niżej wymienionych ról:

 1. Handlowiec – do zadań należy:
  • Aktywne pozyskiwanie klientów
  • Wynagrodzenie naliczane na zasadach prowizji
 2. Projektant Procesów (konsultant) – do zadań należy:
  • Wdrażanie systemu zarządzania
  • Wynagrodzenie naliczane na zasadzie stawki za dzień razy ilość dni przeznaczonych na działanie
 3. Audytor – do zadań należy:
  • Przeprowadzanie audytów w ramach realizowanych projektów
  • Wynagrodzenie naliczane na zasadzie stawki za dzień razy ilość dni przeznaczonych na działanie
 4. Trener
  • Przeprowadzanie szkoleń
  • Wynagrodzenie naliczane na zasadzie stawki za dzień razy ilość dni przeznaczonych na działanie
 5. Ekspert
  • Opracowania eksperckie
  • Wynagrodzenie naliczane na zasadzie stawki za dzień razy ilość dni przeznaczonych na działanie

W celu podpisania umowy zgłoś się do:

Mariusz Mazur
Dyrektor Generalny
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
os. Strusia 1A, 31-807 Kraków
tel./fax +48 414 01 25
tel. kom.+48 501 331 558
mariusz.mazur@ikmj.com

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ