ISO 3834 System zarządzania jakością spawania materiałów metalowych

Dlaczego norma PN-EN ISO 3834?

Wymagania rynku spowodowały wzrost wymagań dla producentów konstrukcji spawanych. Spełnienie wymagań zawartych w normach PN-EN ISO 3834 daje klientom potwierdzenie, że oferowane im konstrukcje wytwarzane są w warunkach nadzorowanych przez kompetentny i uprawniony personel. Co za tym idzie ich jakość jest właściwa.

Kto i dlaczego powinien wdrożyć wymagania PN-EN ISO 3834?

Spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 3834 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych, to podstawa do:

 • wdrożenia Zakładowej Kontroli Produkcji przy wytwarzaniu konstrukcji spawanych
 • wdrożenia wymagań normy PN-EN 1090 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych, umożliwiającej nadawanie znaku CE na wytwarzane konstrukcje spawane.

Zatem wdrożyć powinien każdy wytwórca konstrukcji spawanych, chcący wykazać, że jego wyroby spełniają stawiane im wymagania. W świetle zbliżającego się końca okresu przejściowego (01.07.2014) na wdrożenie normę EN 1090 – wdrożyć powinien każdy wytwórca spawanych wyrobów budowlanych.

Kroki wdrożenia PN-EN ISO 3834 z IKMJ:

Wdrożenie systemu jakości w spawalnictwie wg wymagań normy PN-EN ISO 3834 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych z IKMJ:

 • Krok 1: Darmowy audyt wstępny, ustalenie zakresu systemu (PN-EN ISO 3834-2, PN-EN ISO 3834-3, PN-EN ISO 3834-4) i wycena wdrożenia
 • Krok 2: Opracowanie dokumentacji systemowej (w przypadku, gdy wdrożono już System Zarządzania Jakością wg ISO 9001 – proponujemy integrację obu systemów)
 • Krok 3: Szkolenia kluczowego personelu z wymagań normy PN-EN-ISO 3834
 • Krok 4: Doradztwo i pomoc w uzyskaniu niezbędnych uznań technologii spawania
 • Krok 5: Doradztwo w zakresie wymaganych uprawnień i kompetencji personelu
 • Krok 6: Wdrożenie wymagań zgodnie z opracowaną dokumentacją
 • Krok 7: Audyt funkcjonowania systemu
 • Krok 8: Działania korygujące i zapobiegawcze
 • Krok 9: Gwarancja uzyskania certyfikatu
 • Krok 10 (opcja): Systematyczny serwis wdrożonego sytemu

Personel IKMJ opracuje wszystkie niezbędne dokumenty samodzielnie i przedstawi Ci je do akceptacji.
To Ty decydujesz, z których kroków wdrożenia chcesz skorzystać.

Korzyści z serwisu systemu

System powinien być skuteczny i przynosić oczekiwane korzyści, więc już na etapie wdrożenia organizacja musi wytypować osoby odpowiedzialne za nadzór nad jego wdrożeniem, funkcjonowaniem i rozwojem. Osoba (lub osoby) ta powinna posiadać właściwe kompetencje oraz odpowiednie usytuowanie w schemacie organizacji. Najczęściej wiąże się to z przyjęciem przez tych pracowników dodatkowych obowiązków związanych z wdrażaniem i nadzorowaniem funkcjonowania systemu. W wielu wypadkach tak przydzielone obowiązki wykraczają poza ustalony 8 godziny dzień pracy. Deficyt czasu osób odpowiedzialnych za działania systemowe to przyczyna wielu niezgodności występujących w jego funkcjonowaniu.

Dlatego też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, oferujemy pomoc w nadzorze nad prawidłowym funkcjonowaniem oraz doskonaleniem wdrożonego systemu.

Zakres usługi dostosowany do indywidualnych potrzeb.

W ramach usługi oferujemy między innymi:

 • nadzorowanie dokumentacji systemowej i zmian w funkcjonowaniu systemu
 • szkolenia personelu
 • pomoc w planowaniu i przeprowadzaniu audytów wewnętrznych
 • pomoc w planowaniu i realizacji działań korygujących i zapobiegawczych
 • wsparcie podczas audytów stron zewnętrznych (Klientów, jednostek certyfikujących)

Potrzebujesz serwisu systemu?

Nasz specjalista w zakresie spawalnictwa z wieloletnim doświadczeniem w branży spawalniczej z pewnością pomoże Ci doskonalić Twój system jakości spawania zgodny z ISO 3834.

Ile kosztuje wdrożenie i certyfikat ISO 3834?

Poznaj szacunkowy koszt wdrożenia systemu zarządzania jakością spawania materiałów metalowych zgodnego z normą ISO 3834

Bezpłatna wycena certyfikatu ISO 3834

Chcesz uzyskać wiążącą ofertę na wdrożenie ISO 3834 i poznać koszt certyfikatu ISO 3834?

Zobacz pozostałe usługi i produkty ISO 3834

Scroll to Top