Certyfikat ISO System Zintegrowany

Nasi klienci często decydują się na wdrożenie i certyfikację Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Systemy takie to nic innego jak wdrożenie wymagań dla dwóch lub więcej systemów zarządzania, np.:

systemu zarządzania jakością i środowiskiem wg ISO 9001 oraz ISO 14001
jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001
jakością i bezpieczeństwem informacji wg ISO 9001 i ISO 27001, itp.

Normy serii ISO lub standardy stanowiące wytyczne do wdrożeń i certyfikacji systemów zarządzania bazują zwykle na szkielecie systemu zarządzania jakością. Bowiem większość norm i standardów odnosi się do budowy normy ISO 9001, aby ułatwić jej uniwersalność i łatwiej dostosować (zintegrować) wymagania więcej niż jednej normy czy standardu w systemie. W praktyce zamiast np. tworzyć odrębne procedury zarządzania dokumentacją dla każdego z systemów, buduje się jedną wspólną procedurę dla zintegrowanego systemu zarządzania.

Systemy zintegrowane charakteryzują się głównie ujednoliceniem wspólnej dla systemów zarządzania dokumentacji. Ułatwienie pracy w systemie łączącym kilka norm lub standardów ma duże znacznie dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ważnym jest również fakt, że koszt certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest znacznie niższy niż koszt pojedynczej certyfikacji dla każdej z norm.

Ile kosztuje wdrożenia i certyfikay ISO?

Poznaj szacunkowy koszt wdrożeń systemów zarządzania jakością zgodnego z normami ISO

Bezpłatna wycena certyfikatów ISO

Chcesz uzyskać wiążącą ofertę na wdrożenie ISO i poznać koszt certyfikatów ISO?

Zobacz pozostałe usługi i produkty ISO

Scroll to Top