IKMJ » Nowa norma ISO 17025 Wymagania cd IKMJNowa norma ISO 17025 Wymagania cd | Nowa norma ISO 17025 Wymagania cd – IKMJ Nowa norma ISO 17025 Wymagania cd – IKMJ
Nowa norma ISO/IEC 17025

Nowa norma ISO 17025 Wymagania cd

Poprzednią część cyklu znajdziesz  TUTAJ

Nowelizacja normy ISO 17025 (cz.III)

Kolejne punkty projektu normy ISO 17025 w dużej mierze odpowiadają w swojej treści aktualnie obowiązującemu dokumentowi. I tak w pkt. 5 projektu odnajdujemy treści znajdujące się w pkt. 4.1 aktualnie obowiązującej normy ISO 17025.

5. Wymagania dotyczące struktury

Podobnie jak w aktualne wydanie normy ISO 17025, tak i w projekcie nowelizacji wymagane jest, aby laboratorium miało możliwość ponoszenia odpowiedzialności prawnej. Tak jak do tej pory musimy zidentyfikować kierownictwo, które bierze odpowiedzialność za działanie laboratorium. W ramach możliwości ponoszenia odpowiedzialności prawnej, koniecznym jest posiadanie ubezpieczenia. Nie będzie zatem zaskoczeniem, że projekt przewiduje punkt, w którym wskazuje na konieczność posiadania odpowiedniego dla prowadzonej działalności zabezpieczenia.

Obowiązujące wydanie normy ISO 17025 podaje, że systemem obejmowane są prace wykonywane w siedzibie jak i poza siedzibą. Projekt normy ISO 17025 wskazuje jeszcze na lokalizacje mobilne i czasowe oraz lokalizacje u klienta. Dla tych obszarów również możemy wykazać zgodność względem normy, wymagań klienta oraz wymagań jednostek oceniających. Oczywiście sami ustalamy jaki zakres działalności laboratorium zostanie objęty wymaganiami standardu.

Zobacz podobne  Aktualności w PCA: 2018

Jet też treść odwołująca się do pkt. 4.1.5 normy ISO 17025. Rozpoczynamy bez nowości. Pierwsze wymaganie tak jak w aktualnie obowiązującej normie ISO 17025 dotyczy odpowiedzialności kierownictwa i personelu, w tym za odstępstwa. Tak, tak projekt przewiduje odstępstwa, ale skoro to nic nowego to myślę, że nie wzbudzi też przerażenia. Kolejna kwestia też jest znana, a dotyczy określenia struktury laboratoryjnej i miejsca laboratorium w organizacji. Podobnie jak odpowiedzialności, uprawnienia i wzajemne powiązania całego personelu. Nic nowego nie przeczytamy o kierownictwie technicznym, które tak jak obecnie, bierze na siebie odpowiedzialność za techniczną działalność i wszystkie zasoby niezbędne do zapewnienia wymaganej jakości.

Pojawia się pewna nowinka dotycząca kierownika jakości. Otóż projekt nie przewiduje takiego stanowiska (bez względu na jego nazwę). Nie oznacza to, że czarne chmury gromadzą się nad kierownikami jakości. Projekt normy ISO 17025 wskazuje przede wszystkim, że wyznaczyć należy kierownictwo, które będzie posiadało dodatkowe odpowiedzialności. Do samych odpowiedzialności poza zapewnieniem, że system jest ustanowiony, wdrożony i utrzymywany, dochodzi jeszcze kwestia raportowania najwyższemu kierownictwu wszelkich jego zmian i możliwości doskonalenia. Skoro wymienioną odpowiedzialność przypisać należy kierownictwu, nie ma też konieczności określania dostępu do najwyższego kierownictwa, co też nie zostało wskazane w projekcie normy ISO 17025.

Zobacz podobne  Aktualności w PCA: 2018

I tak powoli zbliżamy się do końca wymagań rozdziału 5.
Ostatni punkt w niniejszym rozdziale to powtórka z pkt. 4.6 i elementów pkt. 4.2 obowiązującej normy ISO 17025. Otóż projekt nakłada na kierownictwo laboratorium obowiązek zapewnienia odpowiednich mechanizmów komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz tej w odniesieniu do skuteczności systemu zarządzania. Kierownictwo musi też zakomunikować personelowi laboratorium jak ważne jest spełnienie oczekiwań klientów i innych wymagań. Na koniec dokładanie tak, jak w aktualnej normie ISO 17025 wskazuje pkt. 4.2.7, projekt nowelizacji wskazuje na konieczność zapewnienia integralności systemu podczas wprowadzania zmian.

Jak widzicie, rozdział 5 projektu w zasadzie całkowicie oddaje wymagania, które bez wątpienia są Wam znane z aktualnej normy ISO 17025. Czy dalej będzie równie sympatycznie?…

Zobacz podobne  Aktualności w PCA: 2018

 

 

Kolejna części cyklu artykułów pojawi się już 24 października 2016 – TUTAJ.

 

 .

Autor: Bogumiła Mazur-Miłek

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków