IKMJ » Wymagania Zakładowej Kontroli Produkcji według normy PN-EN 1090 – Przygotowanie powierzchni (cz. 2) IKMJWymagania Zakładowej Kontroli Produkcji według normy PN-EN 1090 – Przygotowanie powierzchni (cz. 2) | Wymagania Zakładowej Kontroli Produkcji według normy PN-EN 1090 – Przygotowanie powierzchni (cz. 2) – IKMJ Wymagania Zakładowej Kontroli Produkcji według normy PN-EN 1090 – Przygotowanie powierzchni (cz. 2) – IKMJ

Wymagania Zakładowej Kontroli Produkcji według normy PN-EN 1090 – Przygotowanie powierzchni (cz. 2)

Ciąg dalszy: Wymagania Zakładowej Kontroli Produkcji według normy PN-EN 1090 – Przygotowanie powierzchni (cz. 1)
Przywołana w PN-EN 1090-2 norma EN ISO 8501-3 „Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 3: Stopnie przygotowania spoin, krawędzi i innych obszarów z wadami powierzchni” dotyczy wad na spoinach, krawędziach i powierzchniach stalowych. Podaje trzy stopnie przygotowania:
P1 – Lekkie przygotowanie: brak przygotowania lub jedynie minimalne przygotowanie wymagani przed nałożeniem farby;
P2 – Dokładne przygotowanie: naprawienie większości wad;
P 3 – Bardzo dokładne przygotowanie: na powierzchni brak jest istotnych , widocznych wad. W części 1 przedstawiono wady dotyczące spoin. Poniżej wady dotyczące krawędzi (2) i powierzchni (3).

Rodzaj wady

Stopnie przygotowania

Opis

Ilustracja

P1

P2

P3

2.1 Krawędzie zawalcowane   Brak przygotowania Krawędzie należy zaokrąglić do promienia nie mniejszego niż 2mm (patrz ISO 12944-3)
2.2 Krawędzie wykonane przez wykrawanie, ścinanie, piłowanie lub wywiercanie

 

1. Wykrawanie, 2. ścinanie

Żadna z części krawędzi nie powinna być ostra; na krawędzi nie powinno być wypustów Krawędzie należy zaokrąglić do promienia nie mniejszego niż 2mm (patrz ISO 12944-3)
2.3 Krawędzie cięte na gorąco   Na powierzchni nie powinno być żużla i luźnej zgorzeliny Żadna z części krawędzi nie powinna mieć nieregularnego profilu Powierzchnię czołową cięcia należy usunąć, a krawędzie zaokrąglić do promienia nie mniejszego niż 2mm (ISO 12944-3)
3.1 Wżery i kratery   Wżery i kratery powinny być wystarczająco otwarte, aby umożliwić penetrację farby Na powierzchni nie powinno być wżerów i kraterów
3.2 Łuska   Na powierzchni nie powinno być wystającego materiału Na powierzchni nie powinno być widocznej łuski
3.3 Naddatki walcownicze/ Rozwarstwienia po walcowaniu/ rozwarstwienia po cięciu   Na powierzchni nie powinno być wystającego materiału Na powierzchni nie powinno być widocznych naddatków/ rozwarstwień po walcowaniu
3.4 Zawalcowane substancje obce   Na powierzchni nie powinno być zawalcowanych substancji obcych
3.5 Rowki i żłobki utworzone działaniem mechanicznym   Brak przygotowania Promień rowków i żłobków powinien być nie mniejszy niż 2mm Na powierzchni nie powinno być rowków, a promień żłobków powinien być większy niż 4 mm
3.6 karby i odciski uszkodzeń powierzchni walców   Brak przygotowania Karby i odciski uszkodzeń powierzchni walców powinny być gładkie Na powierzchni nie powinno być karbów i odcisków uszkodzeń powierzchni walców

Ważne:

Przygotowanie powierzchni jest jednym z elementów w ocennie zgodności. Wiedza w tym zakresie jest obligatoryjna dla wytwórców stalowych konstrukcji budowlanych.

 

Autor: Jerzy Kozłowski

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków