> ISO 14001 - dokumentacja systemu zarządzania środowiskiem IKMJ |Wymagania dokumentacji Systemu Zarządzania Środowiskowego, a ISO 14001. | Wymagania dokumentacji Systemu Zarządzania Środowiskowego, a ISO 14001. – IKMJ | Wymagania dokumentacji Systemu Zarządzania Środowiskowego, a ISO 14001. – IKMJ |

Wymagania dokumentacji Systemu Zarządzania Środowiskowego, a ISO 14001.

Wdrożenie ISO 14001Norma ISO 14001 narzuca organizacji pewien sposób działania oraz stawia przed nią spełnienie kilku wymagań.

Jednym z nich jest opracowanie w formie zapisu dokumentacji opisującej główne elementy systemu zarządzania środowiskowego i powiązania między nimi. Zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001 organizacja, w której funkcjonuje system zarządzania środowiskowego powinna posiadać w postaci udokumentowanej:

 • politykę środowiskową,
 • cele i zadania,
 • zakres odpowiedzialności i uprawnień,
 • procedury badań i monitorowania,
 • procedurę oceny zgodności z prawem,
 • dokumentację w postaci zapisów z audytu, przeglądów kierownictwa oraz szkoleń.

Norma ISO 14001 wymaga minimalnej ilość zapisów, lecz należy pamiętać, że dokumentowanie znacznie ułatwia organizacji wykazanie prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego. Standard ISO 14001 zostawia organizacji dużą swobodę decydowania o kształcie i ilości dokumentacji systemowej.

Zobacz podobne  Dokumentacja ISO 14001 i nie tylko ;)

Obszerność dokumentacji nie powinna być narzucana przez jednostki doradczo-wdrożeniowe, czy audytorów jednostek certyfikujących. Powinno to zależeć od:

 • charakteru organizacji,
 • jej wielkości,
 • złożoności jej oddziaływań na środowisko,
 • kompetencji personelu,
 • dotychczas stosowanych w organizacji metod zarządzania.

 

Autor: AJ

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ