IKMJ » Aktualności w PCA – marzec 2015 IKMJAktualności w PCA – marzec 2015 | Aktualności w PCA – marzec 2015 – IKMJ Aktualności w PCA – marzec 2015 – IKMJ
Aktualności w PCA

Aktualności w PCA – marzec 2015

Zmiany w wymaganiach PCA opublikowane od 2015-02-18 do 2015-03-06

Za www.pca.gov.pl

Dokumentacja PCA

  • KOMUNIKAT NR 158 z 20.02.15 r. Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAN-01
  • DAN-01 wyd. 2 z 20.02.15 r. Akredytacja jednostek oceniających zgodność do działalności objętej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 (CPR)
  • KOMUNIKAT NR 159 z 25.02.15 r.  Komunikat w sprawie naliczania łącznej opłaty za udział w krajowym systemie akredytacji dla kilku akredytowanych podmiotów.
  • FA-156 wyd. 1 z 25.02.15 r. Wniosek o naliczenie łącznej opłaty z tytułu uczestnictwa w krajowym systemie akredytacji
  • FAN-01 wyd. 2 z 03.03.15 r. Załącznik do wniosku o akredytację jednostek biorących udział w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do Rozporządzenia nr 305/2011

Dokumenty EA

  • brak zmian

Dokumenty IAF

  • brak zmian

Dokumenty ILAC

  • brak zmian

Cofnięte lub zawieszone akredytacje

  • brak zmian

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków