Akredytacja laboratoriów i placówek medycznych

ISO/IEC
17025


Akredytacja laboratoriów badawczych i wzorujących

ISO
15189


Akredytacja laboratoriów medycznych

Akredytacja
CMJ


Wdrażanie standardów jakości i bezpieczeństwa opieki dla szpitali i placówek POZ

Kierownik
Laboratorium


Oddelegowanie Kierownika Laboratorium – umowa trójstronna

ISO
17034


System spełniający ogólne wymagania dotyczące kompetencji producentów materiałów odniesienia

ISO
17043

System spełniający wymagania dotyczące organizatorów badań biegłości i porównania międzylaboratoryjne ISO/IEC 17043

Szkolenia
ISO 17025

Szkolenia z zakresu akredytacji laboratorium: Wymagania ISO/IEC 17025, Kierownik Laboratorium, Audytor wewnętrzny

Szkolenia
ISO 15189

Szkolenia z zakresu akredytacji laboratorium: Wymagania ISO/IEC 17025, ISO 15189, Kierownik Laboratorium, Audytor wewnętrzny

Szkolenia
ISO/IEC
17034

Szkolenie: Kierownik Zakładu i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania dla Producentów Materiałów Odniesienia (Certyfikowanych Materiałów Odniesienia) wg. normy ISO 17034

Szkolenia
ISO/IEC
17043

Szkolenie: Odpowiedzialność i obowiązki kierownika organizatora badań biegłości, kierownika jakości, kierownictwa technicznego i audytora wewnętrznego ISO/IEC 17043

 

 

 

Akredytacja jednostek certyfikujących i inspekcyjnych

Akredytacja
Jednostki
Certyfikujące

Akredytacja jednostek certyfikujących: personel ISO/IEC 17024, system zarządzania ISO/IEC 17021, wyroby ISO/IEC 17065

Akredytacja
Jednostki
Inspekcyjne


Akredytacja jednostek inspekcyjnych wg ISO/IEC 17020

Szkolenia
ISO
17020

System Zarządzania w Jednostce Inspekcyjnej wg: ISO/IEC 17020.
Odpowiedzialność i obowiązki Kierownika jednostki inspekcyjnej, kierownika jakości, kierownictwa technicznego i Audytora Wewnętrznego

Szkolenia
ISO
17021

System Zarządzania w Jednostce Certyfikującej Systemy Zarządzania wg ISO/IEC 17021-1. Odpowiedzialność i obowiązki Kierownika jednostki, kierownictwa technicznego i Audytora Wewnętrznego

Szkolenia
ISO
17024

System Zarządzania w Jednostce Certyfikującej Personel wg: ISO/IEC 17024. Odpowiedzialność i obowiązki Kierownika Jednostki, kierownictwa technicznego i Audytora Wewnętrznego

Szkolenia
ISO
17065

System Zarządzania w Jednostce Certyfikującej Wyroby wg: ISO/IEC 17065. Odpowiedzialność i obowiązki Kierownika Jednostki, kierownictwa technicznego i Audytora Wewnętrznego

 

Scroll to Top