IKMJ » Aktualności w PCA – styczeń 2015 cz.2 IKMJAktualności w PCA – styczeń 2015 cz.2 | Aktualności w PCA – styczeń 2015 cz.2 – IKMJ Aktualności w PCA – styczeń 2015 cz.2 – IKMJ
Aktualności w PCA

Aktualności w PCA – styczeń 2015 cz.2

Zmiany w wymaganiach PCA opublikowane od 2015-01-17 do 2015-02-05
Za www.pca.gov.pl

Dokumentacja PCA

 • DA-06 wyd. 5 z 20.01.15 r. Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej (obowiązuje od 21.03.2015)
 • KOMUNIKAT NR 154 z 20.01.15 r. Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DA-06 Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej
 • DAN-03 wyd. 1 z 26.01.15 r. Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy 97/23/WE w sprawie urządzeń ciśnieniowych oraz dyrektywy 2009/105/WE w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych
 • KOMUNIKAT NR 156 z 26.01.15 r. Komunikat w sprawie akredytacji do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy 97/23/WE w sprawie urządzeń ciśnieniowych oraz dyrektywy 2009/105/WE w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych
 • KOMUNIKAT NR 155 z 21.01.15 r. Komunikat w sprawie stosowania przez akredytowane laboratoria znowelizowanego wydania normy PN-EN ISO 9308-1:2014-12
 • KOMUNIKAT NR 157 z 28.01.15 r. Komunikat w sprawie wymagań akredytacyjnych dla jednostek oceniających zgodność ubiegających się / posiadających status jednostek uprawnionych do działalności w zakresie homologacji
 • KOMUNIKAT NR 157 z 28.01.15 r. Komunikat w sprawie wymagań akredytacyjnych dla jednostek oceniających zgodność ubiegających się / posiadających status jednostek uprawnionych do działalności w zakresie homologacji

Dokumenty EA

 • brak zmian

Dokumenty IAF

 • brak zmian

Dokumenty ILAC

 • brak zmian

Cofnięte lub zawieszone akredytacje

 • AB 612 »    Powiatowa Stacja Sanitarno-Eidemiologiczna w Zwoleniu, Oddział Laboratoryjny, ul. Bugusza 37 Zwoleń, Status akredytacji: COFNIĘTA, Od dnia: 2015-01-26
 • AB 917 »    Zakłady Chemiczne „Organika-Azot” S.A., Laboratorium, ul. Chopina 94 Jaworzno, Status akredytacji: COFNIĘTA, Od dnia: 2015-01-28

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków