IKMJ » Aktualności w PCA: styczeń 2017 IKMJAktualności w PCA: styczeń 2017 | Aktualności w PCA: styczeń 2017 – IKMJ Aktualności w PCA: styczeń 2017 – IKMJ
Aktualności w PCA

Aktualności w PCA: styczeń 2017

Zmiany w wymaganiach PCA opublikowane od 2017-01-01 do 2017-01-31

Za www.pca.gov.pl

Dokumentacja PCA

DAN-02 wyd. 3 z 2017-01-02
Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie
DA-06 wyd. 6 z 2017-01-27
Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej
DAC-24 wyd. 1 z 2017-01-27
Akredytacja jednostek oceniających zgodność w ramach krajowych systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
FAC-01 wyd. 26 z 2017-01-27
Załącznik do wniosku o akredytację jednostki certyfikującej wyroby

Dokumenty EA

Brak zmian

Dokumenty IAF

Brak zmian6

Dokumenty ILAC

Brak zmian

ISO 9000 APG

Brak zmian

Cofnięte lub zawieszone akredytacje

AC 069
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Ośrodek Certyfikacji Osób i Systemów Zarządzania
ul. Czerniakowska 16 Warszawa
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2017-01-01

Zobacz podobne  Aktualności w PCA: 2018

AB 398
Firma Usługowo-Handlowa Helena Sawała
Laboratorium Pomiaru Pól Elektromagnetycznych
ul. Jantarowa 13 Koszalin
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2017-01-31

AB 725
KGHM CUPRUM Sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe
Laboratorium Pomiarów Elektrycznych
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8 Wrocław
Status akredytacji: zawieszona
Od: 2017-01-04
Do: 2017-07-04

AK 006
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
ul. Wierzbowa 16 Rzeszów
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2017-01-01

AB 1428
PROLAB Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
NZOZ Laboratoria
Al. Sosnowa 8 Kraków
Status akredytacji: zawieszona
Od: 2017-01-13
Do: 2017-07-13

AB 1561
Specjalistyczny Szpital im E.Szczeklika w Tarnowie
Laboratorium Pracownia Mikrobiologii
ul. Szpitalna 13 Tarnów
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2017-01-24

Zobacz podobne  Aktualności w PCA: 2018

AB 1597
WNS POMORZE Sp. z o.o.
WNS POMORZE Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 96 Gdańsk
Status akredytacji: zawieszona
Od: 2017-01-30
Do: 2018-01-30

AB 936
Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu
Laboratorium Badania Środowiska Pracy i Powietrza
os. Przyjaźni 118 Poznań
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2017-01-02

AB 767
Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu
Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii
ul. Nowowiejskiego 60 Poznań
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2017-01-02

AB 644
Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu
Laboratorium Badania Żywności i Przedmiotów Użytku
ul. Noskowskiego 21 Poznań
Status akredytacji: cofnięta
Od: 2017-01-02

 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków