IKMJ » Przegląd wymagań dla wyrobu w świetle postanowień normy PN-EN 1090 – (cz.3 specyfikacja) IKMJPrzegląd wymagań dla wyrobu w świetle postanowień normy PN-EN 1090 – (cz.3 specyfikacja) | Przegląd wymagań dla wyrobu w świetle postanowień normy PN-EN 1090 – (cz.3 specyfikacja) – IKMJ Przegląd wymagań dla wyrobu w świetle postanowień normy PN-EN 1090 – (cz.3 specyfikacja) – IKMJ

Przegląd wymagań dla wyrobu w świetle postanowień normy PN-EN 1090 – (cz.3 specyfikacja)

Niniejsza część dotycząca specyfikacji wyrobu odnosi się do informacji dodatkowych przywołanych przez normę PN-EN 1090-2 w załączniku A1. Przywołano tam stablicowane informacje dodatkowe, które powinny być określone w specyfikacji, a które są niezbędne
z punktu widzenia kompletności wymagań przy wykonywaniu konstrukcji zgodnie
z zasadami określonymi w normie EN 1090.

Punkt normy PN-EN 1090-2

Wymagane informacje dodatkowe

5 – wyroby konstrukcyjne
5.1 Cechy wyrobów niebędących przedmiotem przywołanych norm
5.3.1 Gatunki. Klasy, ewentualne ciężary jednostkowe powłok i wykończenia wyrobów stalowych
5.3.3 Wymagania specjalne dotyczące stanu powierzchni lub jej naprawy przez szlifowanie, zgodnie z EN 10163 lub EN 10088 dla stali nierdzewnej
5.3.3 Wymagania dotyczące wykończenia powierzchni innych wyrobów
5.3.4 Wymagania dotyczące właściwości szczególnych, w razie potrzeby
5.4 Gatunki i klasy jakościowe odlewów staliwnych
5.6.3 Klasy właściwości mechanicznych śrub i nitów oraz rodzaje powierzchni zestawów śrubowych złącznych do połączeń niesprężanych.

Cechy mechaniczne niektórych zestawów śrubowych.

Szczegóły stosowania podkładek izolacyjnych

5.6.4 Klasy śrub i nitów oraz sposób wykończenia powierzchni zestawów śrubowych do połączeń sprężanych
5.6.6 Skład chemiczny zestawów trudnordzewiejących
5.6.11 Typy łączników mechanicznych w połączeniach poszycia zaprojektowanego z uwzględnieniem współpracy tarczowej ze szkieletem
5.6.12 Wymagania dotyczące łączników niestandardowych, nieobjętych normami CEN ani ISO w tym także niezbędne badania
5.8 Specyfikacja materiałów na podlewki
5.9 Typy i charakterystyki złączy dylatacyjnych
5.10 Wytrzymałość na rozciąganie i klasa powłok ochronnych drutów

Oznaczenia i klasa splotek

Minimalne obciążenie zrywające i średnica liny stalowej oraz wymagane zabezpieczenie antykorozyjne

 

Lektura powyższych wymagań pozwala na ich usystematyzowanie podczas opracowywania specyfikacji dla wyrobu, bądź podczas dokonywania przeglądu wymagań podczas przyjęcia zlecenia do produkcji.

Większość z nich zdaje się co najmniej oczywista. Jednak rzeczywistość przynosi nam wiele nieprzyjemnych niespodzianek. Przeglądy dokumentacji technicznej kierowanej do wytwórców wykazują, że dużej części tych wymagań specyfikacje nie zawierają. Nierzadko o ich istnieniu zainteresowane strony dowiadują się już po wytworzeniu wyrobu, a nawet dopiero po ich zabudowaniu w konstrukcję. Warto zatem przeprowadzić rzetelną analizę wyspecyfikowanych wymagań, a o niewyspecyfikowane zapytać zlecającego wykonanie wyrobu. Zapobiegnie to sytuacji, kiedy to dopiero inspektor odbierający konstrukcje uświadamia nam ich istnienie.

 

Autor: Jerzy Kozłowski

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków