ISO 17024 - nowe wydanie normy | IKMJ | IKMJ |Nowe wydanie normy ISO 17024 | Nowe wydanie normy ISO 17024 – IKMJ | Nowe wydanie normy ISO 17024 – IKMJ |

Nowe wydanie normy ISO 17024

PKN

W polskim Komitecie Normalizacyjnym jest juz dostępna nowa wersja normy:

PN-EN ISO/IEC 17024:2012 Ocena zgodności — Ogólne wymagania dotyczące jednostek prowadzących certyfikację osób.

Standard dotyczy  Certyfikacji wyrobu i przedsiębiorstwa oraz oceny zgodności.

 

 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków