IKMJ » Jakie wymagania musi spełnić weryfikator EMAS? IKMJJakie wymagania musi spełnić weryfikator EMAS? | Jakie wymagania musi spełnić weryfikator EMAS? – IKMJ Jakie wymagania musi spełnić weryfikator EMAS? – IKMJ

Jakie wymagania musi spełnić weryfikator EMAS?

Program akredytacji weryfikatorów EMAS funkcjonujący w Polsce uznaje akredytację weryfikatorów instytucjonalnych jak i indywidualnych, co oznacza, że o akredytację mogą starać się jednostki certyfikujące jaki i osoby fizyczne. Podmiot starający się o tytuł weryfikatora środowiskowego EMAS musi poddać się procesowi akredytacji prowadzonemu przez Polskie Centrum Akredytacji, które jest jedynym upoważnionym organem w Polsce do wydawania akredytacji w tym zakresie. Polskie Centrum Akredytacji stawia przed weryfikatorami szereg wymagań, które szczegółowo opisane są w dokumentach PCA zamieszczonych na stronie www.pca.gov.pl. Jak podaje PCA w swoim dokumencie: „Program Akredytacji Weryfikatorów Środowiskowych (System EMAS) DAC-09”  głównymi kryteriami jakie musi spełnić niezależny weryfikator środowiskowy EMAS są:

  • Wykształcenie wyższe techniczne, prawnicze, ekonomiczne lub przyrodnicze lub wyższe w innym zakresie i odpowiednie studium podyplomowe,
  • 4 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z problematyką środowiska, w tym 2 lata w danej branży,
  • 3 lata praktycznego doświadczenia w pracy z systemami zarządzania środowiskowego.

Dodatkowo weryfikator systemu EMAS musi wykazać się wiedzą w zakresie znajomości prawa, zagadnień związanych z ochroną środowiska, znajomością wymagań rozporządzenia EMAS i systemu zarządzania środowiskowego oraz umiejętnością  prowadzenia audytów.

Zakres akredytacji weryfikatorowi systemu EMAS przyznawany jest na podstawie jego kwalifikacji i klasyfikowany  wg rodzaju działalności gospodarczej w oparciu  o kody NACE lub krajową klasyfikację  PKD. Wg danych zawartych na stronie www.pca.gov.pl  na rynku funkcjonuje sześć podmiotów, które posiadają uprawnienia weryfikatorów środowiskowych (EMAS) akredytowanych w oparciu o rozporządzanie  Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 oraz normę PN-EN ISO/IEC 17021 (DAVE-01).

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków