> IKMJ |Jakość w medycynie – więcej punktów za ISO | | IKMJ | IKMJ |Jakość w medycynie – więcej punktów za ISO | Jakość w medycynie – więcej punktów za ISO – IKMJ | Jakość w medycynie – więcej punktów za ISO – IKMJ |

Jakość w medycynie – więcej punktów za ISO

ISO w medycynieWraz z rozpoczęciem w 2014 roku wprowadzone zostały zmiany w kryteriach oceny ofert świadczeniodawców przy kontraktowaniu placówek medycznych. Jedną z najistotniejszych zmian jest to, że znacznie większe znaczenie będą miały czynniki jakościowe usług medycznych, które dotychczas nie miały jasno sprecyzowanych kryteriów oceny.

JAKIE ISO I JAKIE CERTYFITATY?

Zgodnie z nowym Zarządzeniem Ministra Zdrowia dodatkowe punkty będą przyznawane za:

  • Certyfikat ISO  9001 Systemu Zarządzania Jakością – 2 pkt
  • Certyfikat ISO 14001 Systemu Zarządzania Środowiskowego – 1 pkt
  • Certyfikat OHSAS 18001 Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – 1 pkt
  • Certyfikat ISO 27001 Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – 1 pkt
  • Certyfikat ISO 22000 Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności lub alternatywnie potwierdzenie wdrożonego systemu HACCP – 1 pkt – jedynie w tam gdzie jest to uzasadnione i jest związek z żywnością podawaną pacjentom tj. np. świadczenia pielęgniarskie i opiekuńcze, lecznictwo uzdrowiskowe czy opieka paliatywna i hospicyjna.
Zobacz podobne  Certyfikat ISO bez tajemnic! Jak Samodzielnie wdrożyć ISO 9001?

Istotna zmiana dotyczy również punktacji za posiadanie przez placówkę (szpital) akredytacji Ministra Zdrowia. NFZ podkreśla znaczenie akredytacji wysoką liczbą punktów ze względu na to, że jest ona dedykowana jedynie podmiotom medycznym. Ponadto oceniane będzie nie tylko posiadanie samego certyfikatu, ale także wysokość punktacji uzyskanej podczas akredytacji. Punktacja w zakresie spełnienia standardów akredytacyjnych szpitali jest następująca:

  • Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia – 6 pkt

a dodatkowo:

  • spełnienie standardów akredytacyjnych w przedziale powyżej 80% – 2 pkt
  • spełnienie standardów akredytacyjnych zawartych w dziale „Zakażenia Szpitalne” w przedziale powyżej 80% – 2 pkt.

 

Autor: Mariusz Mazur

Dbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków