IKMJ » Nowe kryteria oceny placówek służby zdrowia przez Narodowy Fundusz Zdrowia IKMJNowe kryteria oceny placówek służby zdrowia przez Narodowy Fundusz Zdrowia | Nowe kryteria oceny placówek służby zdrowia przez Narodowy Fundusz Zdrowia – IKMJ Nowe kryteria oceny placówek służby zdrowia przez Narodowy Fundusz Zdrowia – IKMJ

Nowe kryteria oceny placówek służby zdrowia przez Narodowy Fundusz Zdrowia

 

 

6 grudnia 2013 roku na stronie NFZ ukazał się projekt nowego zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

W projekcie pojawiły się dodatkowe kryteria oceny palcówek medycznych. Dodatkowe punkty przy zawieraniu umów z NFZ będą przyznawane za:

Łącznie za posiadanie certyfikatów ISO można uzyskać dodatkowo 5 punktów w ocenie kontraktu.

 

Ocena pod kątem posiadanych certyfikatów dotyczy wszystkich rodzajów placówek zdrowotnych.

 

W celu uzyskania certyfikatów należy wdrożyć następujące normy:

Zobacz podobne  Jak wdrożyć ISO 9001:2015?

ISO 9001 – system zarządzania jakością

ISO 14001system zarządzania środowiskiem

OHSAS 18001 – system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

ISO/IEC 27001system zarządzania bezpieczeństwem informacji

 

Dodatkowo należy zauważyć, iż wszystkie placówki sektora publicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, mają przeprowadzać raz w roku audyty wewnętrzne systemu bezpieczeństwa informacji zgodnie z ISO/IEC 27001.

 

Informacje na temat zasad wdrażania systemów zarządzania i uzyskiwania certyfikatów można znaleźć w dziale Wdrożenia.

 

 

Mariusz Mazur

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków