> ISO 9001 Krok po kroku - Część IV - Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością IKMJ |ISO 9001 Krok po kroku – Część IV – Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością | ISO 9001 Krok po kroku – Część IV – Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością – IKMJ | ISO 9001 Krok po kroku – Część IV – Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością – IKMJ |

ISO 9001 Krok po kroku – Część IV – Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością

Organizacja, która chce uzyskać certyfikat systemu zarządzania jakością musi poczynić następujące kroki w celu uzyskania certyfikatu ISO 9001:2008.

Krok 1: wdrożyć wymagania normy ISO 9001:2008 (polskie oznaczenie normy PN-EN ISO 9001:2009)
Krok 2: posiadać funkcjonujący system zarządzania jakością, od co najmniej 3 miesięcy
Krok 3: wybrać jednostkę certyfikującą
Krok 4: przejść pozytywnie audyt certyfikujący

Certyfikat SZJ ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) wydawany jest na trzy lata. Co roku jednostka certyfikująca przeprowadza audyt nadzoru mający na celu sprawdzenie czy system jest utrzymywany i doskonalony zgodnie z wymaganiami normy. Po przeprowadzeniu dwóch audytów nadzoru następuje odnowienie certyfikatu Jednostka przeprowadza audyt recertyfikujący. Audyty te różnią się od siebie zakresem działalności firmy, jaki podlega sprawdzeniu podczas audytu:
Audyt certyfikujący – sprawdzeniu podlega pełny zakres systemu zarządzania jakością
Audyt nadzoru – sprawdzeniu podlega wybrany obszar systemu zarządzania jakością oraz obszary w których podczas poprzedniego audytu wykryto niezgodności
Audyt recertyfikujący – sprawdzeniu podlega pełny obszar systemu zarządzania jakością

Zobacz podobne  Certyfikat ISO bez tajemnic! Jak Samodzielnie wdrożyć ISO 9001?

Audyt (audit) jest to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu, z audytu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu. Audyt jest badaniem próbkowym. Podczas audytu nie bada się całego obszaru, lecz jego próbę na podstawie, której wnioskuje się co do stanu całości obszaru.

 

autor: Mariusz Mazur

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ