ISO 9001 Krok po kroku – Część III – Jednostki certyfikujące

Certyfikacja systemu zarządzania jakością jest dokonywana przez jednostkę certyfikującą.

Jednostka certyfikująca jest to dowolna organizacja komercyjna lub niedochodowa, mająca swą siedzibę na terenie Polski.

W celu uzyskania możliwości przeprowadzania certyfikacji podmiot ten musi uzyskać akredytację w dowolnej jednostce akredytującej. Ważne jest, iż jednostka ta nie musi znajdować się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jednostka certyfikująca uzyskuje akredytację na zgodność z wymaganiami:
normy ISO/IEC 17021 Ocena zgodności Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących auditowanie i certyfikację systemów zarządzania
dodatkowych dokumentów wymaganych przez Jednostkę Akredytującą. Treść dokumentów jest oparta o wymagania EA (ang. European Accreditation) oraz wymagania wewnętrzne danej jednostki. Ważne jest, iż wymagania te nie mogła być sprzeczne z wymaganiami ustalonymi przez EA i normę ISO/IEC 17021.

Zobacz podobne  Certyfikat ISO bez tajemnic! Jak Samodzielnie wdrożyć ISO 9001?

Dla przykładu poniżej przedstawię, jakie wymagania na jednostki certyfikujące nakłada Polskie Centrum Akredytacji.
Dokumenty stosowane przy ocenie jednostek certyfikujących systemy zarządzania:
PN-EN ISO/IEC 17021:2007 Ocena zgodności Wymagania dla jednostek prowadzących auditowanie i certyfikację systemów zarządzania.

UWAGA: Norma ISO/IEC 17021 zastąpiła dokumenty: PN-EN 45012:2000 Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących ocenę oraz certyfikację/rejestrację systemów jakości
Przewodnik ISO/IEC Nr 66:1999 Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących ocenę oraz certyfikację/rejestrację systemów zarządzania środowiskowego (EMS) (patrz Komunikat nr 13)
DAC-02 Ogólne wytyczne dotyczące akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania jakością (QMS) w odniesieniu do wymagań normy PN-EN 45012:2000 (tłumaczenie EA-7/01)
DAC-02/66 Ogólne wytyczne dotyczące akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania środowiskowego (EMS) w odniesieniu do wymagań Przewodnika ISO/IEC Nr 66:1999 (tłumaczenie EA-7/02)
Załączniki nr 1 i 2 do DAC-02 wyd. 4 z 25.07.07 r.
Załącznik nr 1 do DAC-02/66 wyd. 3 z 07.05.07 r. (patrz komunikat 54)
PN-EN ISO 19011:2003 Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego
EA-6/02 Wytyczne EA odnośnie stosowania EN 45011 i i ISO/IEC 17021 w odniesieniu do certyfikacji wg normy EN ISO 3834
DA-07 Polityka dotycząca akredytacji podmiotów zagranicznych (zgodna z dokumentami: ILAC-G21:2002 oraz IAF GD 3:2003)

Zobacz podobne  Certyfikat ISO bez tajemnic! Jak Samodzielnie wdrożyć ISO 9001?

Jednostka certyfikująca może ubiegać się o akredytację w więcej niż jednej jednostce akredytującej. Renomowane jednostki certyfikujące maja po kilkanaście akredytacji.

Należy zwrócić uwagę, że jednostki akredytujące również mają nad sobą instancję nadzorującą w postaci:

Innych jednostek akredytujących
European Accreditation
Ministerstwa Gospodarki w przypadku PCA

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek certyfikujących, kontrolujących, laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz innych podmiotów prowadzących oceny zgodności i weryfikacje na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. W Polsce obecnie pod polską akredytacją działa ponad 30 jednostek certyfikujących. Można stwierdzić, iż główne kryteria wyboru jednostki certyfikującej to:

Polecenie przez firmę doradczą
Renomowana marka
Cena  

Zobacz podobne  Certyfikat ISO bez tajemnic! Jak Samodzielnie wdrożyć ISO 9001?

autor: Mariusz Mazur

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ