ISO 9001 Krok po kroku – Część III – Jednostki certyfikujące

Certyfikacja systemu zarządzania jakością jest dokonywana przez jednostkę certyfikującą.

Jednostka certyfikująca jest to dowolna organizacja komercyjna lub niedochodowa, mająca swą siedzibę na terenie Polski.

W celu uzyskania możliwości przeprowadzania certyfikacji podmiot ten musi uzyskać akredytację w dowolnej jednostce akredytującej. Ważne jest, iż jednostka ta nie musi znajdować się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jednostka certyfikująca uzyskuje akredytację na zgodność z wymaganiami:
normy ISO/IEC 17021 Ocena zgodności Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących auditowanie i certyfikację systemów zarządzania
dodatkowych dokumentów wymaganych przez Jednostkę Akredytującą. Treść dokumentów jest oparta o wymagania EA (ang. European Accreditation) oraz wymagania wewnętrzne danej jednostki. Ważne jest, iż wymagania te nie mogła być sprzeczne z wymaganiami ustalonymi przez EA i normę ISO/IEC 17021.

Dla przykładu poniżej przedstawię, jakie wymagania na jednostki certyfikujące nakłada Polskie Centrum Akredytacji.
Dokumenty stosowane przy ocenie jednostek certyfikujących systemy zarządzania:
PN-EN ISO/IEC 17021:2007 Ocena zgodności Wymagania dla jednostek prowadzących auditowanie i certyfikację systemów zarządzania.

UWAGA: Norma ISO/IEC 17021 zastąpiła dokumenty: PN-EN 45012:2000 Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących ocenę oraz certyfikację/rejestrację systemów jakości
Przewodnik ISO/IEC Nr 66:1999 Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących ocenę oraz certyfikację/rejestrację systemów zarządzania środowiskowego (EMS) (patrz Komunikat nr 13)
DAC-02 Ogólne wytyczne dotyczące akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania jakością (QMS) w odniesieniu do wymagań normy PN-EN 45012:2000 (tłumaczenie EA-7/01)
DAC-02/66 Ogólne wytyczne dotyczące akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania środowiskowego (EMS) w odniesieniu do wymagań Przewodnika ISO/IEC Nr 66:1999 (tłumaczenie EA-7/02)
Załączniki nr 1 i 2 do DAC-02 wyd. 4 z 25.07.07 r.
Załącznik nr 1 do DAC-02/66 wyd. 3 z 07.05.07 r. (patrz komunikat 54)
PN-EN ISO 19011:2003 Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego
EA-6/02 Wytyczne EA odnośnie stosowania EN 45011 i i ISO/IEC 17021 w odniesieniu do certyfikacji wg normy EN ISO 3834
DA-07 Polityka dotycząca akredytacji podmiotów zagranicznych (zgodna z dokumentami: ILAC-G21:2002 oraz IAF GD 3:2003)

Jednostka certyfikująca może ubiegać się o akredytację w więcej niż jednej jednostce akredytującej. Renomowane jednostki certyfikujące maja po kilkanaście akredytacji.

Należy zwrócić uwagę, że jednostki akredytujące również mają nad sobą instancję nadzorującą w postaci:

Innych jednostek akredytujących
European Accreditation
Ministerstwa Gospodarki w przypadku PCA

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek certyfikujących, kontrolujących, laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz innych podmiotów prowadzących oceny zgodności i weryfikacje na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. W Polsce obecnie pod polską akredytacją działa ponad 30 jednostek certyfikujących. Można stwierdzić, iż główne kryteria wyboru jednostki certyfikującej to:

Polecenie przez firmę doradczą
Renomowana marka
Cena  

autor: Mariusz Mazur

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ