IKMJ » Rozporządzenie w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu IKMJRozporządzenie w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu | Rozporządzenie w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu – IKMJ Rozporządzenie w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu – IKMJ

Rozporządzenie w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu

30 maja 2014 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa.

Link do rozporządzenia:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000618

 

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Link do ustawy:

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków