> IKMJ |Nowe normy ISO! | IKMJ |Nowe normy ISO! | Nowe normy ISO! – IKMJ | Nowe normy ISO! – IKMJ |

Nowe normy ISO!

W ostatnim czasie ukazało się całkiem sporo nowych norm ISO między innymi z zakresu środowiska, innowacji, zarządzania energią czy kompetencji producentów materiałów odniesienia.

W zakresie zarządzania środowiskiem są to:

ISO 14033:2019 -Environmental management — Quantitative environmental information — Guidelines and examples
Zarządzanie środowiskowe – Ilościowe informacje środowiskowe – Wytyczne i przykłady

ISO 14008:2019 -Monetary valuation of environmental impacts and related environmental aspects
Walutowa wycena wpływu na środowisko i powiązanych aspektów środowiskowych

ISO 14033:2019 – Environmental management — Quantitative environmental information — Guidelines and examples
Zarządzanie środowiskowe – Ilościowe informacje środowiskowe – Wytyczne i przykłady

 

Dla obszaru zarządzania energią pojawiły się:

ISO 50021:2019 – Energy management and energy savings — General guidelines for selecting energy savings evaluators
Zarządzanie energią i oszczędność energii – Ogólne wytyczne dotyczące wyboru ewaluatorów oszczędności energii

Dużą przydatność dla polskiego przemysłu może mieć norma, która zawiera wytyczne dotyczące optymalizacji energii w elektrowniach cieplnych, na których oparty jest nasz przemysł!
ISO 50045:2019 – Technical guidelines for the evaluation of energy savings of thermal power plants
Wytyczne techniczne dotyczące oceny oszczędności energii w elektrowniach cieplnych

Pojawiło się też parę norm dla zarządzania innowacją:

ISO 56003:2019 – Innovation management — Tools and methods for innovation partnership — Guidance Zarządzanie innowacjami – Narzędzia i metody partnerstwa innowacyjnego – Wytyczne

ISO/TR 56004:2019 – Innovation Management Assessment — Guidance
Ocena zarządzania innowacjami – wskazówki

ISO/TR 56004:2019 – Innovation Management Assessment — Guidance
Ocena zarządzania innowacjami – wskazówki

Dla obszaru jakości i tematów dotyczących jakości zostały opublikowane:

PN-ISO 19600:2019-03 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji producentów materiałów odniesienia
ISO 30301:2019 – Information and documentation — Management systems for records — Requirements
Informacje i dokumentacja – Systemy zarządzania rejestrami – Wymagania

Normą mogącą wzbudzić duże zainteresowanie jest ISO 18091, która zawiera wytyczne dla samorządów odnośnie stosowania systemu zarządzania jakością
ISO 18091:2019 – Quality management systems — Guidelines for the application of ISO 9001 in local government
Systemy zarządzania jakością – wytyczne dotyczące stosowania ISO 9001 w samorządzie lokalnym

Bardzo ciekawą pozycją jest ISO 20671, która to norma zawiera wytyczne odnośnie oceny marki. Będzie ona bardzo przydatna zarówno dla biegłych wynikających marki (brendy) jak i dla menedżerów, którzy muszą ocenić wartość swojej marki

ISO 20671:2019 – Brand evaluation — Principles and fundamentals
Ocena marki – zasady i podstawy

 

Chcesz być na bieżąco z aktualnościami ISO

Zapisz się na newsletter, a będziemy Cię informować o nowo opublikowanych normach. Nie daj się zaskoczyć! Bądź na bieżąco 😉

Otrzymasz jeden e-mail w miesiącu


 

Autor Mariusz Mazur (2734)

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ