Świadomy pracownik – bezpieczna organizacja, część 3

Przedstawiam trzecią część z cyklu „Świadomy pracownik – bezpieczna organizacja”.

Patrząc na dobre praktyki, w tym na normy międzynarodowe w zakresie bezpieczeństwa informacji,  (takie jak ISO/IEC 27001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, NIST, COBiT) oraz moje doświadczenie zawodowe, przygodę z bezpieczeństwem informacji zaczynać trzeba od zaangażowania i świadomości najwyższego kierownictwa i menedżmentu. Właśnie menadżerowie mają swoim przykładem zachęcić pracowników do włączenia się w procesy bezpieczeństwa informacji, które są nierozerwalnie związane z codzienną pracą.

Wszyscy menadżerowie mają

 • być odpowiedzialni za wdrażanie, utrzymywanie i rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w zakresie swoich komórek organizacyjnych i ich odpowiedzialności;
 • brać udział w opracowaniu, po przyjęciu wykazywać znajomość i realizować ustanowione polityki i zasady bezpieczeństwa;
 • działać rzetelnie, wiarygodnie i zgodnie z ustanowionymi politykami, procedurami i instrukcjami;  promować świadomość wśród pracowników;
 • współpracować z komórką ds. bezpieczeństwa w organizacji
 • dzielić się doświadczeniem z innymi kierownikami.

Większość norm i standardów również kładzie nacisk na świadomość i wymagają jej od wszystkich pracowników organizacji, którzy mają wpływ na bezpieczeństwo informacji.

Zarządzanie świadomością w zakresie bezpieczeństwa informacji w organizacji
Głównym celem podnoszenia świadomości pracowników w kwestiach bezpieczeństwa informacji jest redukcja strat (materialnych, finansowych, wizerunkowych) wynikających z zagrożeń związanych z brakiem znajomości lub niezrozumieniem podstawowych zasad bezpieczeństwa informacji, w tym podczas pracy w systemach informatycznych organizacji.
Kompleksowy program podnoszenia świadomości pracowników i kształtowania kultury w zakresie bezpieczeństwa informacji będzie zawierał trzy główne elementy:

 • Szkolenie pracowników organizacji
 • Utrzymanie atmosfery bezpieczeństwa informacji
 • Ocenę skuteczności, aktualizację i doskonalenie

Główne zadania programu podnoszenia świadomości:

 • informowanie pracowników o istniejących zagrożeniach (podatnościach) i kwestiach bezpieczeństwa, które mogą występować podczas ich codziennej pracy;
 • przekazanie pracownikom podstawowych wymagań, ograniczeń i zasad polityki bezpieczeństwa informacji organizacji;
 • szkolenie pracowników w zakresie zasad, technik i metod przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa informacji;
 • zachęcanie pracowników do świadomego przestrzegania wymogów, ograniczeń i zasad, polityk, procedur i instrukcji organizacji.

Program jest ukierunkowany na rozwój:

 • umiejętności rozsądnej oceny możliwych konsekwencji swoich działań podczas pracy;
 • zrównoważonych nawyków, które przyczyniają się do utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji (nawyki przestrzegania zasad i dostosowanie się do ograniczeń polityki bezpieczeństwa organizacji oraz zaleceń specjalistów ds. bezpieczeństwa),
 • umiejętności poprawnego i szybkiego działania w przypadku wystąpienia incydentu związanego z bezpieczeństwem informacji oraz w sytuacjach krytycznych/kryzysowych.

Program ma być dostosowany do organizacji i przy jego formowaniu warto wziąć pod uwagę takie czynniki jak:

 • przepisy prawa (wymagania aktów prawnych, zawartych umów i regulacji, do których organizacja się zobowiązała);
 • ocenę ryzyka;
 • środki, w tym ekonomiczną wykonalność;
 • zróżnicowane podejście;
 • złożoność,
 • systemowe podejście i utrzymanie ciągłości;
 • interakcje i współpracę;
 • specjalizację i profesjonalizm.

Warto pamiętać, iż możemy mieć problem z odbiorem przekazywanych informacji na temat bezpieczeństwa. Personel, który nie posiada specjalistycznej wiedzy z reguły nie jest w stanie odpowiednio postrzegać komunikatów informacyjnych specjalistów ds. bezpieczeństwa, którzy z kolei mogą nie mieć wystarczającego poziomu umiejętności metodologicznych.

Specjaliści IKMJ zawsze chętnie pomogą w każdym pytaniu i dostosowaniem szkoleń do potrzeb Państwa organizacji!

 

Wróć do części drugiej.

 

Autor: Maryna Kuczyńska (2750)

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ