Zmiany w nowej ISO 14001:2015 - podsumowanie | IKMJ | IKMJ |Zmiany w nowej normie ISO 14001:2015 | Zmiany w nowej normie ISO 14001:2015 – IKMJ | Zmiany w nowej normie ISO 14001:2015 – IKMJ |
nowa-norma-iso-14001-2015

Zmiany w nowej normie ISO 14001:2015

Ciąg dalszy serii:
Różnice pomiędzy wymaganiami normy ISO 14001:2004 (2005), a wymaganiami normy ISO 14001:2015

Zobacz poprzednią część

 
 

ISO 14001:2004 (2005)

Ocena zgodności (Pkt 4.5.2 starej normy). Konieczność wdrożenia udokumentowanej procedury dotyczącej okresowej oceny zgodności.

ISO 14001:2015

Ocena zgodności (Pkt 9.1.2 nowej normy) – Brak formalnego wymogu wdrożenia udokumentowanej procedury dotyczącej oceny zgodności.
Organizacja winna utrzymywać udokumentowane informacje jako dowód wyniku oceny zgodności.
POZOSTAŁE WYMAGANIA BEZ ZMIAN.

ISO 14001:2004 (2005)

Audyt wewnętrzny (Pkt 4.5.5 starej normy)

ISO 14001:2015

Audyt wewnętrzny (Pkt 9.2 nowej normy) – Brak formalnego wymogu wdrożenia udokumentowanej procedury dotyczącej audytów wewnętrznych.
Organizacja powinna zachować udokumentowane informacje jako dowód realizacji programu audytów i wyników audytów.
NOWE – Podczas planowania audytów wewnętrznych uwzględnić wyniki analizy ryzyka.
POZOSTAŁE WYMAGANIA BEZ ZMIAN.

ISO 14001:2004 (2005)

Przegląd zarządzania (Pkt 4.6 starej normy).

Zobacz podobne  ISO.org – normy opublikowane w październiku 2018 roku

ISO 14001:2015

Przegląd zarządzania (Pkt 9.3 nowej normy).
NOWE – podczas przeglądu zarządzania jako dane wejściowe należy uwzględnić wyniki analizy ryzyk i szans.
NOWE – w wyniku przeglądu zarządzania określić i podjąć działania jeśli cele środowiskowe nie zostały osiągnięte.

Organizacja powinna zachować udokumentowane informacje jako dowód wyników przeglądów zarządzania.
POZOSTAŁE WYMAGANIA BEZ ZMIAN.

ISO 14001:2004 (2005)

Wymagania ogólne (Pkt 4.1 starej normy)

ISO 14001:2015

Doskonalenie – ogólne (pkt 10.1 nowej normy),
Ciągłe doskonalenie (Pkt 10.3 nowej normy).
WYMAGANIA BEZ ZMIAN.

ISO 14001:2004 (2005)

Niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze (Pkt 4.5.3 starej normy). Konieczność wdrożenia udokumentowanej procedury dotyczącej nadzoru nad niezgodnościami, działań korygujących i zapobiegawczych.

ISO 14001:2015

Niezgodności i działania korygujące (Pkt 10.2 nowej normy) – Brak formalnego wymogu wdrożenia udokumentowanej procedury dotyczącej nadzoru nad niezgodnościami i działań korygujących.
NOWE – brak działań zapobiegawczych w tym miejscu.
Działania zapobiegawcze są realizowane w wyniku analizy ryzyka i planów postępowania z ryzykiem (Pkt 6.1), a także w wyniku działań operacyjnych (Pkt 8 – cały).
Organizacja powinna zachować udokumentowane informacje jako dowód charakteru niezgodności i wszelkich podjętych w ich następstwie działań oraz wyników działań korygujących.
POZOSTAŁE WYMAGANIA BEZ ZMIAN.

 

Zobacz podobne  ISO.org – normy opublikowane w październiku 2018 roku

 

Źródło:

  • Norma PN-EN ISO 14001:2005; Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania,
  • Norma PN-EN ISO 14001:2015-09; Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania.

Autor: Bartosz Gamza
Specjalista ds. systemów zarządzania

 
 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków