> IKMJ |AQAP – jaki standard i dla kogo? | IKMJ |AQAP – jaki standard i dla kogo? | AQAP – jaki standard i dla kogo? – IKMJ | AQAP – jaki standard i dla kogo? – IKMJ |

AQAP – jaki standard i dla kogo?

Polska jako kraj członkowski NATO (od 1999 roku), jest zobowiązana do stosowania wymagań NATO w realizacji procesów inwestycyjnych i zakupowych na rzecz Wojska.

Wojsko Polskie realizuje zakupy za pośrednictwem Inspektoratu Uzbrojenia, Baz Logistycznych, czy też bezpośrednio i jednym z wymogów dla Dostawców Wojska jest posiadanie przez nich certyfikatu AQAP.

Do roku 2016 stosowano różne rodzaje certyfikatów AQAP i były to:

  • AQAP 2110 – wymagania dla projektowania i realizacji dostaw produktów lub usług
  • AQAP 2120 – wymagania dla realizacji dostaw produktów lub usług (bez projektowania)
  • AQAP 2130 – wymagania dla zapewnienia jakości w kontroli i badaniach
  • AQAP 2131 – wymagania dla zapewnienia jakości przy kontroli końcowej

Od 2016 roku generalne zastosowanie mają dwa standardy główne w postaci:

  • AQAP 2110:2016  – wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji
  • AQAP 2310:2017 – wymagania NATO dotyczące systemu zarządzania jakością dostawców dla przemysłu lotniczego i obronnego

Stosujemy je łącznie z wymaganiami standardów pomocniczych w postaci:

  • AQAP 2105:2019 – wymagania NATO dotyczące planów jakości dla wyrobu będącego przedmiotem zamówienia
  • AQAP 2210:2015 – wymagania NATO do AQAP 2110 lub AQAP 2310, dotyczący zapewnienia jakości oprogramowania

Obecnie w zamówieniach ze strony wojska można spotkać więc tylko dwa standardy AQAP: AQAP 2110:2016 lub AQAP 2310:2017.

Kryterium wyboru standardu AQAP jest bardzo proste!
Jeżeli nie zajmujemy się branżą lotniczą, to wdrażamy AQAP 2110, w innym przypadku 2310. Jeżeli nasz produkt ma w sobie zawarte oprogramowanie, to dodatkowo wdrażamy AQAP 2210. Dla każdego systemu zarządzania wdrażamy wymagania AQAP 2105!

 

Autor: Mariusz Mazur (2739)

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ