Certyfikat ISO – czego można się spodziewać podczas audytu certyfikującego?

Każdą branżę obejmują zarówno przepisy ogólne jak, np. Kodeks Cywilny, Kodeks Administracyjny, przepisy z zakresie ochrony zdrowia i higieny pracy. Często danej branży mogą jeszcze dotyczyć bardziej szczegółowe ustawy, rozporządzenia, itp.
Audytorzy tak jak każdy człowiek mają swoje zainteresowania w danej dziedzinie, i tak np. niektórzy lubią bawić się oprogramowaniem, inni baczniej przyglądają się infrastrukturze, czy BHP, a jeszcze inni bacznie zwracają uwagę na przestrzeganie prawa.

Sprawdzając wymagania prawne audytorzy mogą podczas wycieczki po firmie np. powołać się na nowelizację ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, która weszła w życie 15 listopada 2010 roku. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy nie nakłada na pracodawcę obowiązku zapewnienia pomieszczenia palarni w zakładzie pracy.
Jednak nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych zabrania m.in. palenia wyrobów tytoniowych w pomieszczeniach zakładów pracy i zobowiązuje właściciela lub zarządzającego obiektem do umieszczenia w widocznym miejscu odpowiedniego oznaczenia słownego i graficznego informującego o zakazie.
Z ustawy wynikają przepisy karne między innymi za: nieumieszczanie informacji o zakazie palenia tytoniu – kara grzywny do 2000 zł., natomiast palenie wyrobów tytoniowych w miejscach objętych zakazem – grzywna do 500 zł.
Zgodnie z nowelizacją ustawy właściciel lub zarządzający obiektem nie ma obowiązku wyznaczenia palarni. Może jednak to czynić między innymi w odniesieniu do pomieszczeń zakładu pracy.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ