Audytorzy jednostek certyfikujących – Czy należy ich się bać?

Często mówi się, przyszedł audytor i się czepia… chce dowodów. Nie bójmy się wówczas podjąć dyskusji w danym temacie. Często zdarza się tak, że rozmawiając z Audytorem mówicie o tym samym zagadnieniu, jednak różnym językiem. Audytorzy często posługują się językiem danej normy, bo znają ją na pamięć. Należy wtedy poprosić o wyjaśnienia, za które audytor na pewno Was nie ukaże.
Audytorzy jednostek certyfikujących podczas audytów zwykle sprawdzają między innymi, czy personel organizacji ma świadomość odnośnie przepisów prawa.
Dzięki wnikliwość audytorów w dane zagadnienie, podczas audytów certyfikujących ISO, są oni postrzegani jako kontrolerzy. Jest to jednak błędne pojęcie. Audytorzy sprawdzają przestrzeganie wymagań prawnych, ale nie ukarają jak to bywa przy kontrolach z Urzędów.
Podczas audytu certyfikującego ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, czy na zgodność z inną normą, zadaniem audytora jest wykryć słabe obszary firmy, których czasem nie widzi jej Kierownictwo ani personel. Audytor jest osobą z zewnątrz, która bacznie obserwuje w celu pomocy organizacji, aby uniknąć ewentualnych sankcji prawnych, ciągnących często skutki finansowe czy to ze strony klientów, czy to ze strony Urzędników.
Jeśli audytor podczas audytu certyfikującego ISO wykryje jakieś niezgodności i wystawi do nich protokół niezgodności, zawsze daje nam czas na usunięcie niezgodności.
Często skutkuje to wydłużeniem czasu do otrzymania certyfikatu ISO, ale tu przewagę stanowią korzyści dzięki zapobieganiu ewentualnych niepotrzebnych kosztów.
Nie bójmy się zatem audytów certyfikujących, bo strach czasem paraliżuje, a audytorzy mają za zadanie pomóc, a nie karać.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ