Jak wdrożyć motywacyjny system wynagrodzeń w przedsiębiorstwie?

Aby wdrożyć MSW (:) motywacyjny system wynagrodzeń) w przedsiębiorstwie musimy odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie!

Co chcemy osiągnąć wprowadzając MSW?

Odpowiedzi może być kilka:

 • Chcemy płacić za wykonanie określonej pracy, nie za bycie w pracy.

To dobra droga. Założenie systemu jest że płacimy za wykonanie określonych zadań, albo osiągnięcie określonych celów. Efektem systemu jest stan, gdzie nie interesuje nas jak długo jesteś w pracy, interesuje nas czy cele, które miałeś wyznaczone, zostały osiągnięte.

 • Chcemy podnieść wydajność pracy.

MSW to dopiero początek drogi. System, sam w sobie, nie wpłynie na zwiększenie wydajności pracy. Stworzy rama kultury, w której wydajność będzie opłacalna, co jest pierwszym krokiem do zwiększenia wydajności.

 Założeniem systemu jest wypłacanie pracownikowi dwóch składowych wynagrodzenia:

 • Podstawy wynagrodzenia. Podstawa może stanowić od 30% do 70% całości wynagrodzenia. Podstawa powinna stanowić jak najmniejszy % udział w całości wynagrodzenia. Im niższa podstawa, tym większa motywacja do wypracowywania premii.
 • Premii zadaniowej, której wysokość uzależniona jest od stopnia realizacji powierzonych zadań. Premia może stanowić od 30% do 70% całości wynagrodzenia. Im premia ma większy udział w całości wynagrodzenia, tym większy stopień motywacji pracowników

Jak wdrażać?

 • Badamy, za pomocą narzędzia ankietowego, jak pracownicy postrzegają siebie w firmie. To daje nam informacje o tym co może ich motywować, a co demotywować.
 • Ustalamy, jakie cele chcemy osiągnąć, wdrażając MSW.
 • Ustalmy czynności, jakie wykonywane są przez pracowników – co oni robią?
 • Ustalamy, jakie cele mają osiągnąć – po co robią, to co robią?
 • Ustalamy, z jaką wydajnością wykonują swoja pracę.
 • Na podstawie powyższego tworzymy wzory matematyczne, które opisują wydajność pracy pracowników.
 • Na podstawie wzorów ustalamy wynagrodzenie jednostkowe dla poszczególnych zadań i celów. Obliczamy wysokość premii zadaniowej przy założonej wydajności.
 • Na podstawie obliczeń, tworzymy regulamin wynagradzania.

 

Regulamin wynagradzania, możemy wdrożyć, lub poddać walidacji wśród grupy kontrolnej. Nie należy spieszyć się przy wdrażaniu systemu, należy zachować dużą rozwagę.

autor: Mariusz Mazur

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ