Nowe wydanie ISO 19011:2011

ISO 19011 - audyty
International Organization for Standardization
ogłosiło opublikowanie zaktualizowanej normy ISO 19011. ISO 19011:2011 zawiera wytyczne dotyczące audytu systemów zarządzania, uwzględniając zasady audytu: zarządzania programem audytu oraz prowadzenia audytów systemu zarządzania, jak również wytyczne w sprawie oceny kompetencji osób zaangażowanych w proces – osoby zarządzającej Programem audytu, audytorów i zespołów audytorskich.

ISO 19011:2011 ma zastosowanie do wszystkich organizacji, które przeprowadzają wewnętrzne lub zewnętrzne audyty systemów zarządzania oraz do zarządzania programem audytu.

Stosowania ISO 19011:2011 dla innych rodzajów kontroli jest możliwe, pod warunkiem, że szczególną uwagę przywiązuje się do potrzebnej kompetencji.

Zmiany względem starej normy:
Norma została rozszerzona do przeprowadzania audytów wszystkich rodzajów systemów, nie tylko jakości (ISO 9001) i środowiska (ISO 14001).

Proces polskiego tłumaczenia normy jest planowany na 31 maja br., więc od czerwca br. powinna być dostępna w polskiej wersji językowej.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ