Jak wdrożyć OHSAS 18001/PN-EN-18001 – krok po kroku

Certyfikat OHSAS 18001 bez tajemnic!
Ciąg dalszy serii: Wdrożenie systemu zarządzaniem BHP w firmie?

Model systemu zarządzania BHP przyjęty w normach OHSAS 18001 oraz PN-EN 18001 oparty jest na koncepcji ciągłego doskonalenia. Czyli należy ustalić politykę BHP, zaplanować działania w celu jej realizacji, stworzyć warunki wykonania tych działań, sprawdzać ich efekty oraz doskonalić system, dokonując okresowych ocen osiąganych wyników. Proste?
A więc po kolei.

Polityka BHP- to zobowiązanie organizacji do:

 1. przypadku wdrożenia OHSAS 18001
  certyfikat OHSAS 18001 zapobiegania urazom i schorzeniom zawodowym
  certyfikat OHSAS 18001 ciągłego doskonalenia systemu zarządzania oraz wyników w obszarze BHP
  certyfikat OHSAS 18001 spełnienia wymagań prawnych i innych wymagań , które odnoszą się do zagrożeń BHP
 2. przypadku wdrożenia PN-EN 18001
  certyfikat OHSAS 18001 zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym
  certyfikat OHSAS 18001 dążenie do stałej poprawy stanu BHP
  certyfikat OHSAS 18001 ciągłego doskonalenia systemu zarządzania w zakresie BHP
  certyfikat OHSAS 18001 spełnienia wymagań prawnych i innych wymagań , które dotyczą organizacji
  certyfikat OHSAS 18001 zapewnienia odpowiednich zasobów i środków do wdrażania tej polityki
  certyfikat OHSAS 18001 podnoszenia kwalifikacji oraz uwzględniania roli pracowników i ich angażowania do działań na rzecz BHP

Polityka stanowi ramy do ustalenia i przeglądów celów BHP i powinna być odpowiednia do zagrożeń BHP.

Politykę ustanawia Najwyższe kierownictwo czyli np. Zarząd, Prezes, Właściel firmy i ogłasza wszystkim pracownikom (wg PN-EN 18001) lub wszystkim osobom pracującym pod kontrolą naszej firmy (wg OHSAS 18001).

 

autor: Halina Rygał

 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ