Wdrożenie systemu zarządzaniem BHP w firmie?

Certyfikat OHSAS 18001 bez tajemnic!

Zastanawiasz się nad wdrożeniem systemu zarządzaniem BHP w firmie?
Częste pytanie: wg jakiej normy?

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy może być oparty o wymagania i wytyczne PN-N-18001:2004, normy OHSAS 18001 lub wytycznych SCC (System Checklist for Contractors)? Którą wybrać?

OHSAS 18001 jest najbardziej w chwili obecnej rozpoznawalną normą na świecie.

PN-N-18001:2004 wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny jest normą znaną jedynie na terenie Polski.

Stanard SCC jest specyficznym narzędziem dedykowanym podwykonawcom.

OHSAS 18001 oraz PN-N-18001:2004 mogą być stosowane w każdej organizacji, która chce wdrożyć system zarządzania bezpieczeństwem i higieną środowiska pracy w odniesieniu do pracowników, klientów i osób postronnych.
Struktura normy OHSAS 18001 oparta jest na modelu ciągłego doskonalenia czyli pętli Deminga, a więc jest zbieżna z normą ISO 9001 i ISO 14001, dzięki czemu systemy zarządzania jakością wg ISO 9001, zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 można łatwo ze sobą integrować.
Norma OHSAS 18001 obejmuje:
certyfikat OHSAS 18001 planowanie i rozpoznawanie zagrożeń, oceny i kontroli ryzyka;
certyfikat OHSAS 18001 program zarządzania ;
certyfikat OHSAS 18001 strukturę i odpowiedzialność;
certyfikat OHSAS 18001 szkolenia, świadomość i kompetencje;
certyfikat OHSAS 18001 konsultacje i komunikacja;
certyfikat OHSAS 18001 kontrolowanie operacji;
certyfikat OHSAS 18001 przygotowanie i działania na wypadek awarii;
certyfikat OHSAS 18001 pomiar, monitorowanie i poprawa wydajności.

 

autor: Halina Rygał

 

Zobacz też:

OHSAS 18001 – system zarządzania BHP
Wady i zalety wynikające z wdrożenia Zintegrowanego systemu Zarządzania

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ