Wady i zalety wynikające z wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001, ISO 14001 OHSAS 18001 – CZĘŚĆ I

Podstawowym celem integracji systemu zarządzania jakością opartego o normę ISO 9001 z systemem zarządzania środowiskowego ISO 14001 i systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną (PN-N 18001 lub OHSAS 18001) jest osiągnięcie jak największej efektywności przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów działania systemu zarządzania. Dobrze opracowany, wdrożony i utrzymywany system zarządzania pozwala przedsiębiorcom:

Osiągać przewagę nad konkurencją – co raz częściej duże organizacje wymagają od swoich strategicznych dostawców posiadania certyfikowanych systemów zarządzania. Działając zgodnie z międzynarodowymi standardami w zakresie jakości, środowiska, czy BHP, przedsiębiorstwa udowadniają swoim klientom również, że są gotowi na audyty zewnętrzne prowadzone przez kluczowych dostawców. System zarządzania wskazuje na możliwość przeprowadzenia audytu u dostawcy w sposób znormalizowany.

Zwiększać efektywność działań – kluczowe dla klienta dwa aspekty to kontakt z organizacją, oraz otrzymanie towaru, bądź usługi zgodnie z jego oczekiwaniami. Przeważnie droga idąca począwszy od sygnału wejściowego w firmie („klient chce”) do sygnału wyjściowego („klient ma”) jest bardzo skomplikowana. Zapytanie klienta przechodzi przez dział handlowy, 2 dni później dział zaopatrzenia informuje o dostępności towaru, kolejnego dnia klient otrzymuje informacje o możliwości realizacji zamówienia, dział prawny przygotowuje umowę, kolejne dwa dni zamówienie czeka na akceptacje prezesa, itd. System zarządzania pozwala na optymalizację procesów zachodzących w organizacji. Dzięki uporządkowaniu pracy, skróceniu ścieżek komunikacji, ustaleniu odpowiednich uprawnień – klient otrzyma to co chce, w terminie jaki go satysfakcjonuje.

Zobacz podobne  Certyfikat ISO bez tajemnic! Jak Samodzielnie wdrożyć ISO 9001?

ISO zintegrowane

Identyfikować procesy występujące w organizacji – Wdrożony system pozwoli na „poukładanie” czynności wykonywanych przez pracowników. Stworzone w ten sposób procesy zostaną zapisane, będą stale dostępne dla osób z nich korzystających. Przy okazji audytów przeprowadzanych w przedsiębiorstwie zidentyfikowane wcześniej procesy będą poddawane stałej optymalizacji, dzięki czemu efektywność działania firmy jest stale podnoszona.

Podnosić reputację – Certyfikacja systemu zarządzania funkcjonującego w organizacji wzmocni reputację marki organizacji, służąc również jako pomocne narzędzie promocji. Wdrożenie norm jasno dowodzi wszystkim zainteresowanym stronom fakt przywiązania firmy do najwyższych standardów i dążenia do ciągłego doskonalenia.

Zaspokajać potrzeby klientów – przedsiębiorstwa dzięki wymaganiom systemu dokładnie analizują nastawienie klienta w stosunku do organizacji. Dokładniejsze poznanie oczekiwań klienta i ich spełnianie jest równe z dostarczeniem odbiorcy towaru zgodnego z jego oczekiwaniami. Struktura „Zaplanuj, Wykonaj, Sprawdź, Działaj” wprowadzana przez system gwarantuje, że potrzeby klientów będą starannie rozważane i zaspokajane.

Zobacz podobne  Certyfikat ISO bez tajemnic! Jak Samodzielnie wdrożyć ISO 9001?

Zmniejszać koszty – Poznając konkretne oczekiwania klienta, skracając formalne środki komunikacji w organizacji, redukując ilość reklamacji, czy choćby przez dobór odpowiednich dostawców przedsiębiorstwa są w stanie ograniczać koszty przeznaczane na funkcjonowanie. Zdecydowana większość firm posiadających system zarządzania osiągnęła lepszą efektywność operacyjną i większą rentowność, a także zwiększyła sprzedaż.

Podnosić gotowość na reakcję – System zarządzania daje organizacjom narzędzia do skutecznego monitorowania występujących niezgodności, określania ich przyczyn, a także podejmowania działań korygujących i zapobiegawczych tak, aby wystąpienie danej niezgodności w przyszłości było znacznie zminimalizowane.

Definiować cele – Za pomocą jasnego przypisania odpowiedzialności do występujących stanowisk, możemy określać cele wytyczone dla poszczególnych szczebli organizacji. Dodatkowo system zarządzania przestawia narzędzia optymalnego monitorowania celów, a także sposobów ich osiągania.

W sposób prawidłowy spełniać wymagania prawne – Posiadanie certyfikowanego systemu zarządzania wymusza na przedsiębiorcy spełnianie wymogów prawnych i normatywnych odpowiadających charakterowi organizacji. Dzięki temu firmy mają okazję w szybki sposób zaprezentować ustawodawcy i organom administracji rządowej fakt zachowywania zgodności działalności z przepisami prawa.

Zobacz podobne  Certyfikat ISO bez tajemnic! Jak Samodzielnie wdrożyć ISO 9001?

Minimalizować negatywne skutki oddziaływania na środowisko – W dobie ekologii co raz częściej kładziony jest nacisk na minimalizację emisji szkodliwych substancji do otaczającego środowiska. Wdrażając zintegrowany system zarządzania organizacje mogą zademonstrować udziałowcom, dostawcom i oczywiście klientom dbałość o środowisko naturalne. Lepsze zarządzanie w zakresie ochrony środowiska pozwala skutecznie ustalać znaczące aspekty środowiskowe i określać sposób ich redukcji.

Zmniejszać liczbę wypadków zachodzących w przedsiębiorstwie – Za pomocą poprawnego przeprowadzenia identyfikacji zagrożeń, a także oceny ryzyka organizacja w prosty i przejrzysty sposób jest w stanie określić środki kontroli jakie należy ustanowić, aby zminimalizować ilość potencjalnych wypadków podczas pracy. Zarządzanie zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników stanowi perspektywę posiadania wykwalifikowanej kadry.

Demonstrować przyszłościowe podejście – Wdrożenie systemu zarządzania świadczy o chęci kierownictwa do ciągłego rozwijania swojej organizacji. Mało który prezes nie wybiega w przyszłość – firmy nie rozwijające się poddawane są powolnej stagnacji, która prędzej czy później przerodzi się w upadek. Idąc do przodu, przedsiębiorstwa prezentują swoje nowatorskie podejścia, otwierają się na elastyczny rynek dóbr i usług.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ