> IKMJ |Jak zidentyfikować towar podwójnego zastosowania? | IKMJ |Jak zidentyfikować towar podwójnego zastosowania? | Jak zidentyfikować towar podwójnego zastosowania? – IKMJ | Jak zidentyfikować towar podwójnego zastosowania? – IKMJ |

Jak zidentyfikować towar podwójnego zastosowania?

Ze zidentyfikowaniem broni większość z nas nie będzie miała problemu. Jesteśmy w stanie poznać pistolet, karabin czy granatnik. Problem zaczyna się gdy widzimy coś, co wygląda jak broń, a wcale bronią nie jest. Przykładem są markery RAM (Real Action Marker).

Marker RAM miota kulami (najczęściej gumowymi), a ładunkiem miotającym jest kapsuła CO2 12 lub 88 g. Zasięg markera to zwykle 15 metrów ze względu na niską energię miotanej kuli, która musi być poniżej 17 dżuli, aby można było sprzedawać je bez koncesji.

Specjalista rozróżni marker RAM od pistoletu czy strzelby natychmiast, lecz laik może mieć duże problemy.

 

Sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana przy towarach podwójnego zastosowania. Wyobraźcie sobie że musicie rozróżnić dwa laptopy, jeden zwykły, a drugi mający protokoły szyfrowania. Z wierzchu będą wyglądać dokładnie tak samo, po włączeniu również. Jedyne co może nam dać jakąkolwiek przesłankę do identyfikacji to cena. Laptop stanowiący towar podwójnego zastosowania będzie znacznie droższy!

Jak sobie poradzić?

Produkty (towary) podwójnego zastosowania to produkty, włącznie z oprogramowaniem i technologią, które mogą być stosowane zarówno w celach cywilnych, jak i wojskowych. Obejmują również wszystkie towary, które mogą być użyte zarówno w zastosowaniach niewybuchowych, jak i w jakikolwiek sposób do wspomagania wytwarzania broni jądrowej lub innych urządzeń do wybuchu jądrowego (definicja z ROZPORZĄDZENIE RADY NR 428/2009, artykuł 1, punkt 2).

Jeżeli mamy podejrzenie, że towar, który chcemy nabyć lub sprzedać jest towarem podwójnego zastosowania, musimy w pierwszej kolejności sprawdzić czy jest wymieniony w załączniku nr 1 do ROZPORZĄDZENIA RADY NR 428/2009. Załącznik jest podzielony na 10 kategorii:

Kategoria 0 – Materiały, instalacje i urządzenia jądrowe
Kategoria 1 – Materiały specjalne i związane z nimi urządzenia
Kategoria 2 – Przetwarzanie materiałów
Kategoria 3 – Elektronika
Kategoria 4 – Komputery
Kategoria 5 – Telekomunikacja i „ochrona informacji”
Kategoria 6 – Czujniki i lasery
Kategoria 7 – Nawigacja i awionika
Kategoria 8 – Urządzenia okrętowe
Kategoria 9 – Kosmonautyka, aeronautyka, napęd

Jeżeli wasz towar jest wymieniony w którymkolwiek z rozdziałów musicie uzyskać zezwolenie indywidualne (import i eksport) lub oprzeć się o zezwolenia generalne. Jeżeli dokonujecie przemieszczenia wewnątrz Unii Europejskiej czasami wystarczy odpowiednie zgłoszenie do rejestrów.

Pamiętajcie, że jakiekolwiek próby zakupu lub sprzedaży bez wymaganych zezwoleń zawsze będą kończyć się tak samo – więzieniem!

  • Aby móc obracać towarami podwójnego zastosowania musicie spełnić wymagania następujących przepisów:
    ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania
  • Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

Dopiero po spełnieniu wymogów określonych w tych przepisach możemy dokonywać jakiegokolwiek obrotu towarem podwójnego zastosowania!.

Tutaj możecie znaleźć pomocne wam informacje:
Obrót z zagranicą towarami strategicznymi – poradnik
Certyfikat importowy dla towarów o znaczeniu strategicznym
Zezwolenie na tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Zezwolenie na import towarów o znaczeniu strategicznym 
Zezwolenie na usługę pośrednictwa w zakresie towarów o znaczeniu strategicznym
Zezwolenie na transfer wewnątrzunijny towarów o znaczeniu strategicznym
Zezwolenie na pomoc techniczną dla towarów o znaczeniu strategicznym
Poświadczenie oświadczenia końcowego użytkownika w obrocie towarów o znaczeniu strategicznym

 

 

Autor: Mariusz Mazur (2775)

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ