> IKMJ |Planowanie ewakuacji masowej wg normy ISO 22315 | IKMJ |Planowanie ewakuacji masowej wg normy ISO 22315 | Planowanie ewakuacji masowej wg normy ISO 22315 – IKMJ | Planowanie ewakuacji masowej wg normy ISO 22315 – IKMJ |

Planowanie ewakuacji masowej wg normy ISO 22315

Dziś kontynuujemy bardzo ważny temat dotyczący bezpieczeństwa powszechnego. W tym artykule omówimy normę, która w tym roku została wprowadzona przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). Jest to norma PN-EN ISO 22315:2019 – Bezpieczeństwo powszechne – Ewakuacje masowe – Wytyczne dotyczące planowania.

Niniejsza norma międzynarodowa zawiera wskazówki dotyczące planowania masowej ewakuacji. Istotne jest to, żeby działania ewakuacyjne były podejmowane w odpowiednim momencie, jako reakcja na ryzyko lub zagrożenie. Ma to na celu ochronę ludzi z wyznaczonego obszaru. Masowa ewakuacja charakteryzuje się potrzebą współpracy wielu organizacji, agencji i zasobów. Zazwyczaj dotyczy większej liczby osób lub większego obszaru, który jest zagrożony. Dosyć trudnym zadaniem jest zdefiniowanie masowej ewakuacji pod względem skali i/lub liczb, ponieważ katastrofy, społeczności i możliwości reagowania są różne. Można to jednak rozpatrywać w kategoriach liczby osób ewakuowanych przekraczających codzienną skalę reakcji, takich jak ewakuacja miasta, regionu lub dużego zaludnionego obszaru.

Potrzeba ewakuacji może wynikać z wielu różnych czynników, np. naturalnie występujących zdarzeń, zdarzeń wywołanych przez człowieka (zarówno umyślnych, jak i niezamierzonych) oraz zdarzeń spowodowanych niepowodzeniami technologicznymi. Niektóre zdarzenia wymagają natychmiastowej ewakuacji, podczas gdy inne zapewniają możliwość ostrzeżenia i stopniowej jej realizacji. Dlatego skuteczne planowanie jest ważne – bo ma pomóc ocalić życie ludzkie i zmniejszyć skale oddziaływania.

Planowanie w pierwszej kolejności pomaga w przygotowaniu i zapewnieniu skutecznej reakcji i jest częścią zarządzania kryzysowego. Norma ISO 22315 dostarcza wskazówek dotyczących:

 • opracowywania planów masowej ewakuacji,
 • planowania podejmowania decyzji,
 • sposobów zwiększenia skuteczności reakcji
 • sposobów wzmocnienia gotowości społeczeństwa i organizacji.

Określa czynniki, które mogą utrudniać ewakuację, np. o troska o zwierzęta domowe, cenne rzeczy lub przedmioty.

Dla kogo norma jest przeznaczona i kiedy ma zastosowanie?

ISO 22315 jest przeznaczona dla organizacji odpowiedzialnych za planowanie i przeprowadzenie ewakuacji masowej lub uczestniczących w części lub w całości w jej planowaniu, bez względu wielkości organizacji. W pierwszej kolejności kierowana jest do organizacji rządowych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; organów statutowych; organizacji pozarządowych i międzynarodowych; do biznesu oraz grup publicznych i społecznych.

Wskazówki zawarte w normie są skierowane w szczególności do osób odpowiedzialnych za tworzenie planów masowej ewakuacji, jak również przygotowanie miejsc do przyjmowania osób ewakuowanych na masową skalę. Działania, które należy podjąć są zawarte w poszczególnych rozdziałach od 4 do 11 normy:

 1. Ogólne aspekty planowania ewakuacji masowej
 2. Przygotowanie społeczeństwa do ewakuacji
 3. Wizualizacja/oznaczenie obszarów, które są zagrożone lub dotknięte
 4. Podejmowanie decyzji o ewakuacji
 5. Ostrzeżenie publiczne
 6. Analiza ruchu ewakuacyjnego
 7. Ocena wymagań miejsca do ewakuacji
 8. Ocena i ciągle doskonalenie

Chociaż norma ISO 22315 mówi o znaczeniu stabilizacji dotkniętego obszaru po przeprowadzeniu ewakuacji, a także uznaje znaczenie ochrony własności i zachowania środowiska, aspekty te nie są jej głównym celem.

Wykorzystując normę ISO 22315 przy planowaniu masowej ewakuacji jesteście w stanie zapewnić bardziej skuteczną reakcje podczas rzeczywistej ewakuacji, a także pomóc organizacji/-om spełnić obowiązek ratowania życia ludzkiego i zmniejszania cierpienia.

 

Masz pytania? Potrzebujesz szkolenia, doradztwa w zakresie wdrożenia normy ISO 22315 – zwróć się do nas!

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ