Świadomy pracownik – bezpieczna organizacja, część 4

Oto ostatnia czwarta część z cyklu artykułów „Świadomy pracownik – bezpieczna organizacja”, w której szczegółowo omówimy kompleksowy program podnoszenia świadomości pracowników i kształtowania kultury w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Składa się on z trzech głównych elementów:

 • Szkoleń pracowników organizacji
 • Utrzymania atmosfery bezpieczeństwa informacji
 • Oceny skuteczności, aktualizacji i doskonalenia

 

Szkolenie pracowników organizacji
Etapy opracowania treści szkoleniowych na temat bezpieczeństwa informacji w ramach realizacji programu:

 1. opracowanie tematycznych kwestionariuszy, dotyczących bezpieczeństwa informacji dla różnych kategorii pracowników organizacji – ma to na celu przeprowadzenie oceny ich poziomu wiedzy w kwestiach bezpieczeństwa informacji;
 2. opracowywanie różnych rodzajów materiałów offline i online, w tym rozwój interaktywnych kursów e-learningowych;
 3. utrzymanie atmosfery bezpieczeństwa informacji w organizacji, za pomocą różnych narzędzi jak notatki, plakaty, wygaszacze ekranu, wiadomości;
 4. rozwój produktów, mających na celu aktywne zaangażowanie pracowników w proces zapewnienia bezpieczeństwa informacji w organizacjach: szkolenia, filmy, nauka gier online;
 5. zapewnienie rzetelnej kontroli nad przeszkoleniem i sprawdzeniem wiedzy, na podstawie egzaminów i testów pracowników na odporność na realne ataki.

Szkolenie pracowników organizacji może być realizowane za pomocą następujących narzędzi:

 • Treningi i szkolenia (w postaci wykładów, konwersacji i ćwiczeń)
 • E-learning (np. portal szkoleniowy, oprogramowanie, kursy e-learningowe, webinaria, gry komputerowe)
 • Forum, czat, infolinia.

Utrzymanie atmosfery bezpieczeństwa informacji
Podnoszenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa informacji nie powinno być szkoleniem wysoce specjalistycznym. Im prostsze i bardziej dostępne będą materiały, tym łatwiej będą je zapamiętywać pracownicy organizacji.
Najbardziej skuteczne są:

 • plakaty;
 • wygaszacze ekranu;
 • wiadomości e-mail;
 • banery;
 • filmy;
 • ulotki i broszury;
 • gadżety i pamiątki.

Ocena skuteczności i doskonalenie
Egzaminy, testy wiedzy, audyty wewnętrzne i zewnętrzne oraz ataki na personel w postaci prowokacyjnych wiadomości e-mail i/lub SMS/MMS nakłaniających użytkowników do naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji obowiązujących w organizacji.
W ramach realizacji rzeczywistych ataków przeprowadzenie sprawdzenia wiedzy użytkowników na temat:
• polityki haseł;
• stosowania i znajomości zasad zgodności z przyjętą klasyfikacją informacji;
• przeciwdziałania atakom wirusów;
• zasad korzystania z poczty elektronicznej i Internetu;
• zasad bezpiecznego korzystania z mobilnych urządzeń itp.
Na podstawie danych z oceny, które zostaną zgromadzone, zostanie przeprowadzona analiza oraz wykazana przydatność i skuteczność programu podnoszenia świadomości. Dane te również będą stanowić podstawę do aktualizacji i doskonalenia.

 

Jakich rezultatów się spodziewać?

 • zmniejszenia strat organizacji (materialnych, wizerunkowych itp.) wynikających z zagrożeń związanych z czynnikiem ludzkim;
 • zmniejszenia liczby błędów i poważnych konsekwencji niezamierzonych działań pracowników;
 • zwiększenia wkładu każdego pracownika w poprawę bezpieczeństwa informacji organizacji;
 • osiągnięcia postępów w kwestiach przestrzegania regulacji i zasad dotyczących bezpieczeństwa informacji w organizacji.

Dodatkowo w organizacji powinien być opracowany odpowiedni proces dyscyplinarny dotyczący naruszeń w zakresie bezpieczeństwa obejmujący dochodzenie, reagowanie na incydenty oraz odpowiednie działania korygujące i zapobiegawcze.
Przy tworzeniu kultury organizacyjnej trzeba pamiętać, że to ma być złożona i elastyczna koncepcja. Z roku na rok jej rola w ogólnej strategii rozwoju organizacji i bezpieczeństwie informacji stale rośnie, również dlatego, że zapewnia wsparcie i skuteczną realizacje postanowień systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

 
 

Wróć do części trzeciej.
 

Autor: Maryna Kuczyńska (2753)

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ