> Węgrzy zrezygnowali z porozumienia IAF oraz ILAC IKMJ |Zakończenie działalności węgierskiej jednostki akredytującej | Zakończenie działalności węgierskiej jednostki akredytującej – IKMJ | Zakończenie działalności węgierskiej jednostki akredytującej – IKMJ |
Węgierska jednostka akredytująca

Zakończenie działalności węgierskiej jednostki akredytującej

Zgodnie z nową ustawą o akredytacji z dnia 6 lipca 2015 r. uchwaloną przez Węgierski Parlament, z dniem 31 grudnia 2015 roku, zakończyła swoją działalność węgierska jednostka akredytująca (the Hungarian Accreditation Board, NAT).

W związku z powyższym:

  1. Członkostwo NAT w European co-operation for Accreditation (EA) oraz EA Multilateral Agreement (EA MLA) zostało wypowiedziane.
  2. Dokumenty systemu oceny zgodności, wydane w ramach akredytacji NAT nie są objęte wielostronnym porozumieniem EA MLA, w związku z tym, że obecnie na Węgrzech nie ma jednostki akredytującej będącej sygnatariuszem MLA.
  3. Wypowiedziane zostało członkostwo NAT w International Accreditation Forum (IAF) i International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) oraz w IAF Multilateral Mutual Recognition Arrangement (IAF MLA) i ILAC Mutual Recognition Arrangement (ILAC MRA).

 

Jednocześnie EA potwierdziło, że władze państwowe pozostałych krajów, których jednostki akredytujące są członkami European co-operation for Accreditation nie powinny uznawać certyfikatów akredytacji wydanych przez NAT. Tym samym krajowe jednostki akredytujące, takie jak PCA również nie powinny uznawać certyfikatów akredytacji wydanych przez węgierską jednostkę akredytującą, NAT.

Pełna lista sygnatariuszy porozumienia EA MLA dostępna jest na stronach internetowych EA http://www.european-accreditation.org/

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ