Zmiany klimatu – ISO 14064


Zwiększone stężenie gazów cieplarnianych (GHG) w atmosferze ziemskiej jest powszechnie uznawane za główną przyczynę zmian klimatycznych i globalnego ocieplenia. W ostatnim czasie uzgodniono na szczeblu międzynarodowym ramy dla pomiaru emisji gazów cieplarnianych i ich weryfikacji. Informacje te zawarte zostały w normie PN-EN ISO 14064:2008.
Seria norm ISO 14064 składa się z trzech norm dotyczących kwantyfikowania (ujęcie w postaci liczbowej) oraz raportowania z emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych na poziomie organizacji, monitorowania oraz raportowania redukcji emisji i zwiększania pochłaniania gazów cieplarnianych na poziomie projektu oraz walidacji i weryfikacji oświadczeń o emisji gazów cieplarnianych.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ