IKMJ » Dyrektywa zabawkowa – czy badania w laboratorium są obowiązkowe? IKMJDyrektywa zabawkowa – czy badania w laboratorium są obowiązkowe? | Dyrektywa zabawkowa – czy badania w laboratorium są obowiązkowe? – IKMJ Dyrektywa zabawkowa – czy badania w laboratorium są obowiązkowe? – IKMJ

Dyrektywa zabawkowa – czy badania w laboratorium są obowiązkowe?

Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 5 kwietnia 2011r.  w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek, zabawki, które są wprowadzane do obrotu w naszym kraju muszą spełniać zasadnicze wymagania bezpieczeństwa. Zgodnie z załącznikiem 1 w/w rozporządzenia, który określa szczegółowe wymagania bezpieczeństwa wszystkie elementy zabawki  muszą być zaprojektowane i wyprodukowane w taki sposób, aby zminimalizować jakiekolwiek zagrożenia na skutek kontaktu z nimi. Istnieją normy zharmonizowane (serii PN-EN 71, PN-EN 62115), których zastosowanie nie jest obowiązkowe, ale jeżeli producent wykonał zabawki zgodnie z właściwymi normami zharmonizowanymi i umieścił na nich w odpowiedni sposób oznakowanie CE, uznaje się, że takie zabawki są zgodne z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy TOYS. Wykazanie zgodności bez przeprowadzenia badań w laboratorium jest praktycznie niemożliwe.

Laboratoria posiadają w swojej ofercie szeroki wybór badań zabawek zgodnych z odpowiednimi normami zharmonizowanymi i przepisami pod kątem spełnienia wymagań dyrektywy zabawkowej (TOYS). Są to m.in.:

 • Badania mechaniczne/fizyczne
  Przeprowadzane pod kątem zapewnienia, że zabawka nie ma ostrych krawędzi, miejsc lub drobnych elementów albo innych potencjalnych zagrożeń (badania wytrzymałości takie jak próba zmęczeniowa, badania na rozciąganie, na skręcanie, statyczne, odporności na uderzenie, badania głośności, itp.).
 • Badania palności
  W celu sprawdzenia, czy dziecko ma czas odrzucić zabawkę lub zejść z niej, zanim dojdzie do poważnych uszkodzeń ciała, w momencie zapalenia się zabawki.
 • Badanie bezpieczeństwa elektrycznego
  Tu badana jest odporności na ciepło i ogień, badanie zachowania w przypadku zwarcia.
 • Sprawdzenie oznakowania
  Określenie i/lub sprawdzenie poprawności oznakowania zabawki (nie tylko znakiem CE) pod kątem spełnienia wymagań
 • Badania chemiczne
  Badanie składu chemicznego zabawki w celu potwierdzenia, że zabawka nie zawiera substancji sklasyfikowanych jako CMR (rakotwórcze, mutagenne lub szkodliwe dla układu rozrodczego), nie przekracza dopuszczalnych wartości alergicznych substancji zapachowych oraz limitów migracji dla 19 zakazanych substancji oraz czy w zabawkach dla dzieci poniżej 3 lat oraz w zabawkach, które dziecko może wkładać do ust nie ma nitrozoaminy (substancje ulegające nitrozowaniu).

Jesteś producentem zabawek i nie wiesz, w jakim laboratorium ani z jakiego zakresu musisz wykazać bezpieczeństwo swojego wyrobu?

 

Które normy zharmonizowane mają zastosowanie dla Twojej zabawki?

 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami od CE! 

 

Autor: PK

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków