Standard ISO/IEC 27001 - co to jest? | IKMJ | IKMJ |Co to jest ISO 27001? | Co to jest ISO 27001? – IKMJ | Co to jest ISO 27001? – IKMJ |

Co to jest ISO 27001?

Standard zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS lub SZBI) ISO 27001 został opracowany w 2005 roku na podstawie brytyjskiego standardu BS 7799-2. W Polsce opublikowano go w 2007 roku jako PN-ISO/IEC 27001:2007. Norma ta zawiera wymagania, dotyczące Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – SZBI (ang. Information Security Management Systems – ISMS) i stanowi poważne wyzwanie dla realizacji wszystkich organizacji.
ISO 27001 jest ściśle związane z normą ISO 27002 (dawnej ISO/IEC 17799:2007) opisującej dobre praktyki, porady, zalecenia dotyczące projektowania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Zobacz podobne  Norma ISO/IEC 27013

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków