IKMJ » ISO 37001 Anty-Korupcja IKMJISO 37001 Anty-Korupcja | ISO 37001 Anty-Korupcja – IKMJ ISO 37001 Anty-Korupcja – IKMJ
ISO 37001 Anty-korupcja

ISO 37001 Anty-Korupcja

​Żyjemy w XXI wieku i wydawało by się, iż korupcja, zwłaszcza w krajach rozwiniętych, musiała pozostać gdzieś w przeszłości. Niestety, ale statystyki mówią wyraźnie – korupcja ma miejsce prawie wszędzie. Możemy spotkać się z nią w dowolnym/jakimkolwiek państwie oraz społeczeństwie.
Nawet więcej, korupcja wychodzi na arenę międzynarodową, dlatego że granice ekonomiczne stają co raz bardziej przejrzyste i powoli znikają.

Norma międzynarodowa ISO 37001 System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (Anti-bribery management system)  jest dobrym narzędziem w walce z korupcją. Została ona opracowana, żeby pomóc organizacjom bez względu na ich wielkość oraz branże we wdrożeniu systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, który będzie oparty o najlepsze praktyki i odpowiadać wymaganiom prawnym dot. zwalczania korupcji. O tym świadczy zaangażowanie w opracowanie  danej normy licznych ekspertów z 44 krajów.

W normie szczegółową uwagę zwrócono na takie typy korupcji w organizacjach:
•    korupcja w postaci przekupstwa i łapówkarstwa w organizacjach państwowych, prywatnych i niekomercyjnych;
•    korupcja w pracy z dostawcami i kontrahentami;
•    przekupstwo pracowników organizacji;
•    przekupstwo partnerów biznesowych;
•    bezpośrednie lub pośrednie czynności korupcyjne (na przykład, dać/zaproponować lub wziąć łapówkę osobiście albo z udziałem strony trzeciej).

Wdrożenie normy zaczyna się od przeprowadzenia audytu, który pełni funkcje analizy potrzeb ze względu na procesy funkcjonujące w organizacji, pomaga w identyfikacji ryzyk/zagrożeń, które trzeba będzie ocenić i określić sposoby ich minimalizacji; na podstawie oceny ryzyk modelujemy zachodzące procesy w celu spełnienia założonych wymagań normy, opracowujemy system – polityki, procedury, instrukcje;  kolejnym elementem są szkolenia i treningi dla personelu oraz wdrożenie opracowanego systemu; zakomunikowanie przyjętych zasad partnerom i kontrahentom; przeprowadzenie audytu wewnętrznego w celu uzyskania obiektywnych dowodów funkcjonowania systemu i wykrycia wszystkich niezgodności. Po uzyskaniu certyfikatu działanie systemu musi być regularnie sprawdzane, a system – ulepszany.

W praktyce wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy ISO 37001:
– pomaga w stworzeniu skutecznego narzędzia zarządzania organizacją po przez stworzenie lub doskonalenie istniejących mechanizmów  przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym;
– pozwała zarządzać ryzykiem związanym z działaniami korupcyjnymi, które mogą wystąpić jak wewnątrz organizacji tak i zewnątrz;
– daje pewność wszystkim stronom zainteresowanym: wewnętrznym (w pierwszej kolejności właścicielom i/lub zarządu) oraz zewnętrznym (klientom, sponsorom, innym partnerom biznesowym) w przejrzystym zarządzaniu oraz wdrożeniu i utrzymywaniu adekwatnych zabezpieczeń w zapobieganiu działaniom korupcyjnym;
– jest wsparciem we wszelkich czynnościach śledczych i/lub dochodzeniach, które wiążą się z zebraniem dowodów i  przygotowaniem sprawozdań dla organów ochrony prawnej albo organów ścigania.

System zarządzania zgodny z wymaganiami normy ISO 37001:2016  może być wdrożony samodzielnie albo z łatwością  zintegrowany z innymi systemami zarządzania, np. ISO/IEC 27001, ISO 9001, ISO 14001 itp.

Oferujemy pomoc we wdrożeniu oraz przygotowaniu do certyfikacji i przeprowadzeniu audytów Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (Anti-bribery management system) wg normy ISO 37001.

Zobacz:

ISO 37001 System przeciwdziałania korupcji

Szkolenia ISO 37001

Autor: Maryna Kuczyńska

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków