Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJISO – projekty i publikacje norm 2014 | | Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJ Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJISO – projekty i publikacje norm 2014 | ISO – projekty i publikacje norm 2014 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ ISO – projekty i publikacje norm 2014 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ
Nowa norma ISO

ISO – projekty i publikacje norm 2014

Projekty norm ISO (DIS):

ISO/DIS 13485 Medical devices – Quality management systems – Requirements for regulatory purpose (revision of ISO13485:2003, ISO13485:2003/Cor 1:2009) data głosowania 2014-07-21

 
ISO/IEC DIS 17021-1 Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management system – Part 1: Requirements (revision of ISO/IEC 17021:2011)

 

Normy opublikowane przez ISO w lutym:

 

ISO/IEC TS 17027:2014 Conformity assessment – Vocabulary related to competence of persons used for certification of persons

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków