> Minimalny i maksymalny nakład wdrożeń systemów ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 | IKMJ | IKMJ |Wady i zalety systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 | Wady i zalety systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 – IKMJ | Wady i zalety systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 – IKMJ |

Wady i zalety systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001

Różnice pomiędzy wdrożeniem systemów zarządzania jako przygotowanie do certyfikacji, a wdrożeniem jako narzędzie wsparcia zarządzania. Zalety i wady poszczególnych rozwiązań na podstawie Systemu Zarządzania Jakością według ISO 9001, Systemu Zarządzania Środowiskowego według ISO 14001 oraz  Systemu Zarządzania Energią  ISO 50001.

Decyzja o wdrożeniu w firmie jakiegokolwiek systemu zarządzania jest indywidualna dla każdej z nich. Zależy ona przede wszystkim od tego czy przyniesie to korzyści dla firmy? Jak wielkie one będą? Czy ma to być system certyfikowany na zewnątrz czy też nie? Często po prostu wymaga tego od przedsiębiorstwa klient. Jeśli już firma zdecyduje się na wdrożenie systemu ważna jak kolejna decyzja, która jest istotna dla przyszłego funkcjonowania systemu zarządzania jak i dalszej działalności przedsiębiorstwa. Każdy system można wprowadzić według dwóch podstawowych wariantów, czyli wdrożenie jako przygotowanie do certyfikacji oraz jako narzędzie wsparcia zarządzania.

Zobacz podobne  Certyfikat ISO bez tajemnic! Jak Samodzielnie wdrożyć ISO 9001?

Przygotowanie do certyfikacji to wdrożenie systemu zarządzania, w którym  tworzone są procedury i formularze tylko w wersji niezbędnej do wykazania zgodności z normą i służy przede wszystkim do uzyskania zgodności systemu z normą, a w rezultacie uzyskania odpowiedniego certyfikatu. Nie skupia się na kompleksowym zarządzaniu firmą w obszarach objętych wdrażanym systemem zarządzania tylko na poprawie wizerunku przedsiębiorstwa oraz ewentualnym spełnieniu wymagań klienta.

Podsumowując zaletami takiego rozwiązania są przede wszystkim:

  • niskie koszty i krótki czas wdrożenia,
  • minimalne obciążenie pracowników zadaniami wynikającymi z opracowanego systemu,
  • poprawa wizerunku firmy,
  • spełnienie wymagań klienta,

Wady to przede wszystkim:

  • brak kompleksowego wsparcia zarządzania firmą,
  • brak kompleksowego nadzoru nad działalnością przedsiębiorstwa,
  • brak wykorzystania na szeroką skalę dostępnych metod, narzędzi i technik zarządzania,
  • niska skuteczność wdrożonego systemu.
Zobacz podobne  Certyfikat ISO bez tajemnic! Jak Samodzielnie wdrożyć ISO 9001?

 

W dalszej części opiszę system jako narzędzie wsparcia zarządzania

 

Autor: Bartosz Gamza

 

Dbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków