IKMJ » Wady i zalety systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 – cz. 5 IKMJWady i zalety systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 – cz. 5 | Wady i zalety systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 – cz. 5 – IKMJ Wady i zalety systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 – cz. 5 – IKMJ

Wady i zalety systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 – cz. 5

Ciąg dalszy: Wady i zalety systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001

Różnice pomiędzy wdrożeniem systemów zarządzania jako przygotowanie do certyfikacji, a wdrożeniem jako narzędzie wsparcia zarządzania. Zalety i wady poszczególnych rozwiązań na podstawie Sytemu Zarządzania Jakością według ISO 9001, Systemu Zarządzania Środowiskowego według ISO 14001 oraz  Systemu Zarządzania Energią  ISO 50001 – CZĘŚĆ 5

 

System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001, a także inne systemy zarządzania, takie jak zgodne z normą ISO 14001 i ISO 50001, oprócz wdrożenia tylko jako przygotowanie do certyfikacji, czyli wdrożenie minimalnego zakresu systemu i tylko bezwzględnie wymaganej dokumentacji, można także wdrożyć jako kompleksowe narzędzie wsparcia zarządzania. System Zarządzania wdrożony w ten sposób, oprócz obligatoryjnie wymaganego normą ISO 9001 zakresu, może, a nawet powinien zawierać także inne, wdrożone, dodatkowe procedury, narzędzia, metody i techniki zarządzania jakością, które pozwalają kompleksowo zarządzać całym obszarem zapewnienia jakości w firmie. Najczęściej wykorzystywane i narzędzia, metody i techniki jakościowe oraz „około jakościowe” to m.in.:

 • 5S – którego celem jest stworzenie dobrze zorganizowanego i uporządkowanego miejsca pracy, a w rezultacie poprawa jakości wyrobów i/lub usług,
 • 5Why – metoda pozwalająca na efektywne wykrywanie faktycznych przyczyn defektów czy błędów,
 • Diagram Ishikawy – pomaga ustalić przyczyny danego problemu i ich skutki,
 • Kaizen – filozofia, która kładzie szczególny nacisk na ciągłe doskonalenie,
 • Analiza Pareto – pozwala ustalić najczęstsze przyczyny wad,
 • Statystyczna Kontrola Procesów (SPC) – służy analizie jakości na podstawie danych statystycznych,
 • Analiza Systemów Pomiarowych (MSA) – pozwala analizować zdolność stosowanego systemu pomiarowego na podstawie danych z przeprowadzanych pomiarów,
 • 8D – metoda służąca do kompleksowego rozwiązywania problemów,
 • QFD – metoda, której celem jest odzwierciedlenie wymogów klientów we właściwościach wyrobów i/lub usług,
 • Analiza FMEA – ma ona za zadanie zapobiegać skutkom pojawienia się możliwych niezgodności,
 • PPAP – proces służący do zatwierdzania wyrobów do produkcji,
 • APQP – czyli zaawansowane planowanie jakości,
 • Zarządzanie Przez Cele – metoda, która polega na wspólnym wyznaczeniu celów dla firmy przez pracowników i ich przełożonych, określaniu ich mierników i oczekiwanych wyników oraz na cyklicznej ocenie uzyskanych rezultatów,
 • Optymalizacja Procesów Biznesowych – czyli dopasowanie procesów jak najdokładniej do specyfiki działalności przedsiębiorstwa,
 • Badanie Satysfakcji Klienta – pozwala poznać stopień zadowolenia klienta ze współpracy z firmą,
 • Ocena Pracownicza – narządzie, które służy do nadzorowania kompetencji pracowników,
 • Ścieżka Rozwoju Pracownika – która służy do planowania kariery zawodowej pracownika,
 • Badanie Satysfakcji Pracownika – to narzędzie, które pozwala na określenie stopnia zadowolenia pracowników w stosunku do wybranych obszarów działalności firmy.
Zobacz podobne  Zaczynamy odliczanie! Jesteś gotowy na zmiany?

Występuje jeszcze wiele innych narzędzi, metod i technik wspomagających zarządzanie w przedsiębiorstwie, znanych i bardziej lub mniej powszechnie stosowanych w firmach w Polsce, w Europie i na świecie. Są one najczęściej indywidualnie dobrane w zależności od charakterystyki działalności i samych potrzeb przedsiębiorstwa.

Wszystko to ma na celu pomóc w jak najlepszym możliwym stopniu kompleksowo nadzorować i analizować cały obszar zapewnienia jakości w firmie. Zależy to jednak ostatecznie od tego, czy przedsiębiorstwo chce, a przede wszystkim potrzebuje takich rozwiązań. O tym musi już zadecydować najwyższe kierownictwo.

Zobacz dalszą część serii

Źródło:

 • Norma PN-EN ISO 9001:2008; Systemy zarządzania jakością – wymagania,
 • Opracowanie własne na podstawie opracowań wewnętrznych Instytutu Kształcenia Menadżerów Jakości.

 

Autor: Bartosz Gamza

Zobacz podobne  Zaczynamy odliczanie! Jesteś gotowy na zmiany?

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków