IKMJ |Wady i zalety systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 – cz. 6 | | IKMJ | IKMJ |Wady i zalety systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 – cz. 6 | Wady i zalety systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 – cz. 6 – IKMJ | Wady i zalety systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 – cz. 6 – IKMJ |

Wady i zalety systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 – cz. 6

Ciąg dalszy: Wady i zalety systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001

 

Różnice pomiędzy wdrożeniem systemów zarządzania, jako przygotowanie do certyfikacji, a wdrożeniem, jako narzędzie wsparcia zarządzania. Zalety i wady poszczególnych rozwiązań na podstawie Sytemu Zarządzania Jakością według ISO 9001, Systemu Zarządzania Środowiskowego według ISO 14001 oraz Systemu Zarządzania Energią  ISO 50001CZĘŚĆ 6.

 

Oprócz popularnego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 w firmach coraz częściej wdrażane są systemy zarządzania związane z ochroną środowiska, czyli System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001, a także niejako go uzupełniający, stosunkowo nowy i zdobywający dopiero uznanie System Zarządzania Energią ISO 50001. Wyżej wymienione systemy zarządzania uznawane są za przyszłościowe w dobie zwiększających się cały czas i odgórnie nakładanych przez państwo i Unię Europejską wymogów związanych z ochroną środowiska i coraz bardziej efektywnym wykorzystywaniem dostępnych źródeł energii. Systemy te, po ich wdrożeniu, przynoszą także konkretne, wymierne korzyści dla firmy.

Zobacz podobne  Wewnętrzny system kontroli w kontekście nowelizacji normy ISO 9001

System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001, podobnie jak systemy zgodne z ISO 9001 jak i z ISO 50001, w celu przygotowania do certyfikacji wymaga wdrożenia przynajmniej określonego minimum dotyczącego zakresu systemu jak i jego dokumentacji, aby w sposób wystarczający spełnić wszystkie wymagania normy.

W przypadku normy ISO 14001, aby zgodność systemu z tą normą i spełniać jej minimalne wymagania, a więc wdrożyć system jako przygotowanie do certyfikacji, należy opracować i wdrożyć system i jego dokumentację postępując w następujący sposób:

 • Utworzyć w firmie zespół, który zajmie się wdrożeniem systemu,
 • Opracować harmonogram wdrożenia systemu i postępować ściśle z jego założeniami,
 • Powołać Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001,
 • Właściciel, Prezes, Dyrektor Zarządzający powinien wydać zarządzenie wewnętrzne informujące o rozpoczęciu prac na wdrażaniem Systemu Zarządzania Środowiskowego według normy ISO 14001 oraz wprowadzające odpowiednią strukturę organizacyjną uwzględniającą osobę Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego,
 • Opracować i wdrożyć Politykę Środowiskową przedsiębiorstwa,
 • Określić zakres Systemu Zarządzania Środowiskowego
 • Ustalić mapę procesów zachodzących w firmie związanych z systemem ISO 14001,
 • Ustalić zakresy kompetencji i odpowiedzialności pracowników w obszarze związanych z ochroną środowiska,
 • Opracować i wdrożyć obligatoryjne procedury wraz z odpowiednimi załącznikami czy formularzami, których bezwzględnie wymaga norma ISO 14001, czyli procedury:
  • Przyjmowanie, dokumentowanie i reagowanie na zapytania zainteresowanych stron zewnętrznych,Cele, zadania i programy środowiskowe,
  • Wymagania prawne i inne,
  • Kompetencje, szkolenia i świadomość,
  • Komunikacja,
  • Nadzór nad dokumentami (wspólna z normą ISO 9001),
  • Nadzór nad zapisami (wspólna z normą ISO 9001),
  • Sterowanie operacyjne,
  • Gotowość do reagowania na sytuacje niebezpieczne i awarie,
  • Monitorowanie i pomiary,
  • Niezgodność, działania korygujące i zapobiegawcze (wspólne z normą ISO 9001),
  • Audyt wewnętrzny (wspólna z normą ISO 9001).
 • Dokumentacja Systemu Zarządzania Środowiskowego może mieć dowolną formę i może wykorzystywać dowolny rodzaj nośnika. Procedury natomiast mogą być łączone lub rozdzielane na bardziej szczegółowe według uznania wdrażającego. Zakres dokumentacji Systemu Zarządzania Środowiskowego w przedsiębiorstwie może być różny w zależności od wielkości i rodzaju prowadzonej działalności, złożoności procesów i ich wzajemnego na siebie oddziaływania, kompetencji pracowników jak i charakterystyki rynku na jakim działa firma.
Zobacz podobne  Wewnętrzny system kontroli w kontekście nowelizacji normy ISO 9001

 

Źródło:

 • Norma PN-EN ISO 14001:2005; Systemy zarządzania jakością – wymagania,
 • Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych Instytutu Kształcenia Menadżerów Jakości.

 

W dalszej części zostaną szczegółowo opisane pozostałe warianty wdrożeń, ich zalety i wady na podstawie systemów zarządzania dotyczących ochrony środowiska, czyli opartych o normę ISO 14001 dotyczącą systemów zarządzania środowiskowego oraz na podstawie stosunkowo nowego standardu ISO 50001 dotyczącego systemów zarządzania energią.

 

Autor: Bartosz Gamza

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków