IKMJ » Wady i zalety systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 – cz. 4 IKMJWady i zalety systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 – cz. 4 | Wady i zalety systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 – cz. 4 – IKMJ Wady i zalety systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 – cz. 4 – IKMJ

Wady i zalety systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 – cz. 4

Ciąg dalszy: Wady i zalety systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001

Różnice pomiędzy wdrożeniem systemów zarządzania jako przygotowanie do certyfikacji, a wdrożeniem jako narzędzie wsparcia zarządzania. Zalety i wady poszczególnych rozwiązań na podstawie Sytemu Zarządzania Jakością według ISO 9001, Systemu Zarządzania Środowiskowego według ISO 14001 oraz  Systemu Zarządzania Energią  ISO 50001 – CZĘŚĆ 4.

 

System Zarządzania zgodny z normą ISO 9001, podobnie jak systemy zgodne z ISO 14001 jak i z ISO 50001, w celu przygotowania do certyfikacji wymaga przynajmniej wdrożenie pewnego minimum dotyczącego zakresu systemu jak i jego dokumentacji, aby w sposób wystarczający spełnić wszystkie wymagania normy.

W przypadku normy ISO 9001, aby osiągnąć zgodność systemu z tą normą i spełniać jej minimalne wymagania, a więc wdrożyć system jako przygotowanie do certyfikacji, należy opracować i wdrożyć system i jego dokumentację postępują w następujący sposób:

 • Utworzyć w firmie zespół, który zajmie się wdrożeniem systemu,
 • Opracować harmonogram wdrożenia systemu i postępować ściśle z jego założeniami,
 • Powołać Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001,
 • Właściciel, Prezes, Dyrektor Zarządzający powinien wydać zarządzenie wewnętrzne informujące o rozpoczęciu prac na wdrażaniem Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001 oraz wprowadzające odpowiednią strukturę organizacyjną uwzględniającą osobę Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością,
 • Opracować i wdrożyć Politykę Jakości przedsiębiorstwa,
 • Określić zakres Systemu Zarządzania Jakością
 • Ustalić mapę procesów zachodzących w firmie,
 • Określić cele dotyczące jakości organizacji,
 • Ustalić zakresy kompetencji i odpowiedzialności pracowników,
 • Opracować Księgę Jakości,
 • Opisać ewentualne wykluczenia i ich uzasadnienie,
 • Określić sposób nadzoru nad procesami zleconymi na zewnątrz, jeśli takie występują,
 • Opracować i wdrożyć obligatoryjne procedury wraz z odpowiednimi załącznikami i/lub formularzami, których bezwzględnie wymaga norma ISO 9001, czyli procedury:
 • Nadzór nad dokumentami,
 • Nadzór na zapisami,
 • Audyt wewnętrzny,
 • Nadzór nad wyrobem niezgodnym,
 • Działania korygujące,
 • Działania zapobiegawcze.
Zobacz podobne  Jak wdrożyć ISO 9001:2015?

Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością może mieć dowolną formę i może wykorzystywać dowolny rodzaj nośnika. Procedury natomiast mogą być łączone lub rozdzielane na bardziej szczegółowe według uznania wdrażającego. Zakres dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie może być różny w zależności od wielkości i rodzaju prowadzonej działalności, złożoności procesów i ich wzajemnego na siebie oddziaływania, kompetencji pracowników jak i charakterystyki rynku, na jakim działa firma.

Źródło:

 • Norma PN-EN ISO 9001:2008; Systemy zarządzania jakością – wymagania,
 • Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych Instytutu Kształcenia Menadżerów Jakości.

 

W dalszej części zostanie szczegółowo opisane wdrożenie systemu zarządzania jakością jako narzędzia kompleksowo wspierającego zarządzanie w firmie zgodnego z normą ISO 9001, a także zostaną szczegółowo opisane różne warianty wdrożeń, ich zalety i wady na podstawie systemów zarządzania dotyczących ochrony środowiska, czyli opartych o normę ISO 14001 dotyczącą systemów zarządzania środowiskowego oraz na podstawie stosunkowo nowego standardu ISO 50001 dotyczącego systemów zarządzania energią.

Zobacz podobne  Jak wdrożyć ISO 9001:2015?

 

Autor: Bartosz Gamza

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków