IKMJ » Wymagania dotyczące dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 – część 1 IKMJWymagania dotyczące dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 – część 1 | Wymagania dotyczące dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 – część 1 – IKMJ Wymagania dotyczące dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 – część 1 – IKMJ

Wymagania dotyczące dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 – część 1

Ponieważ normy ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 mają wiele cech wspólnych i dają się łatwo integrować ułatwia to wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami tych trzech norm. Pod  względem kosztowym, organizacyjnym i nakładu pracy wdrożenie takiego rozwiązania jest zdecydowanie korzystniejsze dla firmy, niż miałoby to miejsce w przypadku wdrożenia wymagań każdej z tych norm oddzielnie.

 

Organizacja powinna ustanowić, udokumentować, wdrożyć i utrzymywać Zintegrowany System Zarządzania oraz ciągle doskonalić jego skuteczność zgodnie z wymaganiami norm będących w zakresie systemu oraz określić jak będzie spełniać te wymagania. Informacje na temat systemu powinno się utrzymywać w formie papierowej, elektronicznej lub z wykorzystaniem innych mediów w celu opisania głównych elementów Zintegrowanego Systemu Zarządzania i ich wzajemnego oddziaływania między sobą.

Zobacz podobne  Jak wdrożyć ISO 9001:2015?

 

Dokumentacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 powinna zawierać i uwzględniać:

 • Udokumentowane deklaracje polityki jakości, polityki środowiskowej oraz polityki energetycznej  Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz ich cele, zadania i plany działania
 • Księgę Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • Opis zakresu i granic Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • Opis głównych elementów Zintegrowanego Systemu Zarządzania i ich wzajemnego oddziaływania na siebie, a także odniesienia do dokumentów związanych
 • Udokumentowane procedury wymagane postanowieniami norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001, a także te określone przez organizację, jako niezbędne do zapewnienia skutecznego planowania, przebiegu i nadzorowania procesów
 • Udokumentowane zapisy wymagane postawieniami powyższych norm, a także te określone przez organizację, jako niezbędne do zapewnienia skutecznego planowania, przebiegu i nadzorowania procesów
 • Inne dokumenty określone przez organizację, jako niezbędne do zapewnienia skutecznego planowania, przebiegu i nadzorowania procesów.
Zobacz podobne  Zaczynamy odliczanie! Jesteś gotowy na zmiany?

 

Zakres dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania może być różny w poszczególnych firmach w zależności od:

 • Wielkości organizacji
 • Rodzaju działalności
 • Złożoności procesów i ich wzajemnego oddziaływania na siebie
 • Kompetencji personelu.

 

Szczegóły na temat sposobu nadzoru nad dokumentacją i zapisami Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 50001 zostaną opisane w kolejnej części tego opracowania.

 

Źródło:

 • Norma PN-EN ISO 9001:2009; Systemy zarządzania jakością – Wymagania,
 • Norma PN-EN ISO 14001:2005; Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania,
 • Norma PN-EN ISO 50001:2012; Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania,
 • Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych Instytutu Kształcenia Menadżerów Jakości.

Autor: Bartosz Gamza

Zobacz podobne  Jak wdrożyć ISO 9001:2015?

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków