IKMJ » Znak ce – zgodność europejska czy china export IKMJZnak ce – zgodność europejska czy china export | Znak ce – zgodność europejska czy china export – IKMJ Znak ce – zgodność europejska czy china export – IKMJ

Znak ce – zgodność europejska czy china export

Umieszczany przez producentów znak CE ( z francuskiego Conformité Européenne co oznacza po polsku zgodność europejska) na wyrobach informuje konsumenta o tym, że zostały spełnione wszelkie unijne wymagania bezpieczeństwa. Znak CE jest potrzebny, aby produkt mógł swobodnie przepływać między krajami Unii Europejskiej i to producenci muszą zadbać o to, by wyrób spełniał wymagania wszystkich dotyczących go dyrektyw a niejednokrotnie spełnienie tych wymagań jest bardzo kosztowne i w związku z tym nie trzeba było długo czekać aby zaczęto oznaczać produkty znakiem łudząco podobnym do tego, który gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania. Nie było to trudne ze względu na to, że forma i wielkość znaku są ściśle określone a nie ma instytucji, która byłaby odpowiedzialna za sprawdzanie produktów pod względem oryginalności znaku. Wykorzystując tę lukę chińscy producenci często umieszczają na swoich wyrobach znak łudząco podobny do tego wymaganego prawem, ale oznaczający China Export.

 

Jakie są różnice?

 

Różnice między znakami są niewielkie, ale jednak istotne:

 

Czym się różni Europejski znak CE od China Export?

 

Sprowadzając towary z Chin warto zwrócić na to uwagę chociażby dlatego, że wprowadzenie do obrotu na terenie UE niewłaściwie oznaczonego towaru grozi grzywną lub nawet pozbawieniem wolności.

 

 

Autor: Krystyna Rudek

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków